21 umów Wasko ze spółkami Nokia/InfraCapital

Wasko poinformowało, że 13 lipca 2017 podpisało 21 umów wykonawczych ze spółkami z grupy Nokia/InfraCapital: Eckley Investments, Gladmar Investments Nashford Investments oraz Rodmer Investments.

Ich wartość wynosi 107,4 mln zł netto (132,1 mln brutto), z czego:

  • łączna wartość umów podpisanych z Eckley Investments wynosi 41.7 mln zł netto i obejmuje wykonanie prac w obszarach: sieradzkim, grudziąckim oraz inowrocławskim,
  • łączna wartość umów podpisanych z Gladmar Investments wynosi 46,8 mln zł netto i obejmuje wykonanie prac w obszarze kieleckim oraz sandomiersko-jędrzejowskim,
  • łączna wartość umów podpisanych z Nashford Investments wynosi 13,2 mln zł netto i obejmuje wykonanie prac w obszarze kieleckim oraz sandomiersko-jędrzejowskim,
  • łączna wartość umów podpisanych z Rodmer Investments wynosi 5,6 zł netto i obejmuje wykonanie prac w obszarze piotrkowskim.

Ich przedmiotem jest kompleksowe wykonanie światłowodowej sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON w poszczególnych obszarach. Są to inwestycje dofinansowane z programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (drugi konkurs).

W ramach umów Wasko wykona projekty budowlano-wykonawcze z wymaganymi pozwoleniami, wykona prace budowlane związane z budową sieci szerokopasmowej FTTH oraz będzie świadczyć 5 letni serwis gwarancyjny.

Termin wykonania poszczególnych umów wynosi 48 miesięcy od dnia ich podpisania.
Umowy przewidują poziom kar umownych w wysokości 0,5 proc. wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20 proc. wartości poszczególnych zamówień w danym roku kalendarzowym.