REKLAMA

Błędy operatorów przy raportowaniu do SIIS

Aktualizacja 09.12 08:34

Urząd Komunikacji Elektronicznej przesłał do redakcji TELKO.in wyjaśnienia odnośnie raportowania do SIIS, które w większości stanowią wyjaśnienia do polemiki operatora, którą opublikowaliśmy w pierwszej aktualizacji.

UKE informuje:

 1. Każdego roku przed rozpoczęciem inwentaryzacji Urząd publikuje referencyjny słownik adresowy, zbudowany w oparciu o istniejące rejestry państwowe, w szczególności rejestry prowadzone przez GUS i GUGiK.  Przedsiębiorcy sprawozdają dane według stanu na 31 grudnia, a słownik adresowy jest udostępniany po 1 stycznia. Ze względu na terminy aktualizacji zbiorów państwowych nie ma możliwości, aby słownik zawierał wszystkie aktualne adresy w Polsce. Jednocześnie SIIS pozwala na wprowadzenie nazw własnych ulic, nie istniejących w TERYT i wprowadzanie adresów, których jeszcze nie ma w ewidencji.

2. Możliwość ta jest niewłaściwie wykorzystywana przez niektórych użytkowników do przekazywania błędnych danych: np. nazw miejscowości zamiast ulic, czy innych, trafnie wskazanych w artykule, błędów. Wskutek niepełnych i niepoprawnie dostarczonych danych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, część punktów adresowych w białych plamach obarczona jest błędem.

3. Do systemu wprowadzono ostrzeżenia, które mogą wskazać przedsiębiorcom ewentualne błędy lub nieścisłości. Jeżeli przedsiębiorca jest pewny jakości swoich danych, nic nie stoi na przeszkodzie, by, pomimo ostrzeżeń, takie dane sprawozdać w systemie.

4. UKE w toku postępowań w przedmiocie nałożenia kar pieniężnych ustala, czy przedsiębiorcy przekazali niepełne lub nieprawdziwe informacje. W przypadku ustalenia, że informacje te były kompletne i prawdziwe, lub też  powstanie błędów było niezależne od przedsiębiorcy, postępowanie zostanie umorzone.

W odniesieniu do zamieszczonej informacji o błędach operatorów w raportowaniu do SIIS, do redakcji wpłynął głos polemiczny jednego z operatorów. Dane autora uwag pozostają do wiadomości redakcji. 

Ktokolwiek z UKE udzielił takiej odpowiedzi, nie widział na oczy systemu do uzupełniania SIIS. SIIS działa na bazie Teryt i uniemożliwia walidację danych, jeśli zapis ulicy nie zgadza się z bazą terytową. Nie ma więc możliwości, by w nazwie ulicy (pole) znajdował się numer budynku, nazwa miejscowości itd. Walidator wypluje to jako błędy i uniemożliwi uzyskanie statusu poprawnego.

Raport SIIS agregowany jest do konkretnego budynku, jednak bazy danych na których operuje UKE nie zawierają wielu nowych budynków wielorodzinnych, przez co operator rzetelnie wypełniający dane podejrzewany jest o zawyżanie ilości abonentów. Są budynki które nie mają jeszcze nadanego numeru porządkowego, ani nazwy ulicy, SIIS uniemożliwia podawania numeru geodezyjnego działki.

Błędy, literówki itd. – jak wspomniałem dane uzupełnić można tylko wg bazy TERYT, więc nie wiem w jaki sposób, wprowadzając dane do systemu SIIS, można zrobić to błędnie.

W dużych miastach znajdują się blokowiska z kilkunastoma klatkami numerowanymi osobno, skoro więc agregacja następuje "do budynku", to jak operator ma wpisać dane? Podaje zakres klatek znajdujący się w budynku.

Dobrze by było, gdyby UKE posypał głowę popiołem, bo po mimo wielu lat istnienia SIIS i wydaniu na niego ogromnych pieniędzy, nie potrafił stworzyć sprawnego, kompletnego systemu. Może najpierw należałoby pociągnąć do odpowiedzialności dostawców danych dla bazy TERYT i dopiero po ich weryfikacji, umożliwić operatorom udostępnianie danych?

Wczoraj w TELKO.in informowaliśmy, że 15 przedsiębiorców telekomunikacyjnych może zostać ukaranych za niewypełnienie obowiązków informacyjnych o należącej do nich infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Niezależnie od tego Urząd Komunikacji Elektronicznej wskazuje, że podmioty zobowiązane do raportowania do Systemu Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) popełniają szereg błędów, wprowadzając dane podczas inwentaryzacji, co istotnie utrudnia tworzenie wiarygodnej mapy białych plam.

Do takich częstych błędów należą:

 • wskazywanie ulicy w złej miejscowości, np. w sąsiedniej;
 • podawanie błędnej miejscowości, zaś poprawna miejscowość podawana w nazwie ulicy;
 • podawanie nazwy ulicy wraz z miejscowością;
 • wpisywanie numeru budynku w nazwie ulicy;
 • podawanie błędnych współrzędnych;
 • podawanie podejrzanie dużej liczby klientów w danej lokalizacji;
 • brak podania numeru budynku (wpisanie „0”);
 • nadużywanie wprowadzania nazw ulic, jako spoza zakresu;
 • błędy, literówki, niepełne nazwy ulic, np. brak imienia, niepotrzebne korzystanie z inicjałów;
 • błędnie wypełniona cecha ulicy (jest np. różnica między aleją a ulicą);
 • błędnie wskazany numer budynku, wpisywanie zakresu numerów budynków (1-10), wymienianie wielu budynków (1,2,3,4,5);
 • podawanie numeru budynku wraz z numerem mieszkania (4 m.7), podawanie numerów działek;
 • wpisywanie w nazwie ulicy, nazwy miejscowości lub jej części;
 • wpisywanie w nazwie ulicy sformułowań m.in. „brak”, „spoza”, „bez ulicy”, „ulica” itp.