Czy województwo lubelskie będzie szukać nowego operatora dla RSS?

Na początku listopada Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego wypowiedział umowę operatorowi infrastruktury regionalnej sieci w województwie lubelskim, spółce Glenbrook Investments. Obecnie trwa proces przejmowania sieci od byłego operatora, jednak pojawia się pytanie, czy województwo zorganizuje postępowanie w celu wyłonienia firmy, która zastąpi Glenbrook.

Zainteresowanie zgłosiła natychmiast ORSS, spółka z grupy Hawe. Roli tej mógłby się podjąć lokalny operator Virtual Telecom, który specjalizuje się w usługach dla biznesu, w Lubinie ma data centra oraz prowadzi punkt wymiany ruchu VTIX.

– Dla nas byłoby to naturalne rozszerzenie pola działania – mówi Dariusz Ładniak, współwłaściciel spółki.

Nie widomo jednak, czy firma zdecydowałaby się wystartować w skomplikowanym postępowaniu na wybór operatora infrastruktury.

Wiele wskazuje jednak, że województwo lubelskie – po złych dla siebie  doświadczeniach z Glenbrook – wybierze drogę podobną jak województwo podlaskie i samo będzie operować siecią regionalną. Na to musi mieć zgodę Komisji Europejskiej.