Gemius: Trzy czwarte Polaków korzysta z sieci

W Estonii użytkownicy sieci stanowią 86 proc. populacji, w Czechach 75 proc., a w Polsce 74 proc. – wynika z badań Gemiusa, który porównał popularności internetu w 12 krajach leżących w Europie Środkowej i Wschodniej. Firma brała pod uwagę osoby w wieku 15-69 lat

Polska jest w pierwszej trójce krajów w tym rejonie, jeśli chodzi o korzystanie z sieci. Państwem, który notuje najniższy odsetek internautów, jest Rumunia – 58 proc.

Kraje, w których możemy zaobserwować największe dysproporcje płci w strukturach internautów, to Serbia, Chorwacja, Rumunia i Łotwa. Zarówno w Rumunii, jak i na Łotwie mężczyźni stanowią 53 proc. internautów. Z kolei w Serbii i Chorwacji, kobiety deklasują mężczyzn o jeszcze więcej punktów procentowych. Serbki stanowią 56 proc. internautów w swoim kraju, natomiast Chorwatki – 54 proc.

We wszystkich analizowanych państwach, największy udział w populacjach internautów mają osoby ze średnim wykształceniem (w Polsce jest to 49 proc.). Prym wśród tych krajów wiodą Czechy, gdzie przedstawiciele tej grupy stanowią 67 proc. użytkowników sieci. Państwem o najwyższym udziale wśród internautów osób z wyższym wykształceniem jest Ukraina - 45 proc. Tymczasem krajem, który ma najmniejszy odsetek użytkowników sieci posiadających dyplom wyższej uczelni jest Słowacja – 21 proc.