Gmina Siemiatycze buduje społeczeństwo megabitowe

Dzięki projektowi Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej w gminie Siemiatycze powstało 50 hotspotów zainstalowanych w miejscach publicznych – w świetlicach, szkołach, ale i przy drogach gminnych.

UKE rozpoczął w związku z tym konsultacje projektu decyzji wyrażającej zgodę na świadczenie przez gminę usługi dostępu do internetu bez pobierania opłat za pomocą tych hotspotów. UKE proponuje, by maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania jak i odbierania danych, nie była w nich wyższa, niż 1 Mb/s, a łączny czas trwania jednej sesji nie będzie dłuższy, niż 45 minut (przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie będzie krótsza, niż 15 minut).

Dodatkowo UKE zauważa, że możliwości gminnej sieci, w zakresie darmowego dostępu do internetu, są dużo słabsze w odniesieniu do zasięgu i zapewnienia jakości usług komercyjnych, co w głównej mierze spowodowane jest „wolnym” pasmem chronionym, tj. radiowym pasmem nielicencjonowanym oraz liczbą użytkowników z niego korzystających. Wobec powyższego, często mogą występować zakłócenia oraz spowolnienia prędkości przesyłu danych.

Z danych UKE, że wiele gospodarstw domowych na terenie gminy Siemiatycze wciąż nie ma jeszcze dostępu do internetu. Jak podaje urząd, na koniec 2015 r., na obszarze gminy, aktywnych było 3 546 łączy z usługą szerokopasmowej transmisji danych (stacjonarnych i mobilnych), a zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego mieszka tam 14 652 osób tworzących 5 196 gospodarstw domowych.

UKE odnotowuje, że na terenie gminy działa 15 przedsiębiorców telekomunikacyjnych wśród, których są cztery największe sieci komórkowe. Zapewne jednak w tej piętnastce nie wszyscy świadczą usługi klientom końcowym (Exatel, PKN Orlen). Tak naprawdę więc usługę w standardzie NGA może tam obecnie świadczyć tylko Telewizja Kablowa Dipol (DOCSIS, GPON), która jest jednak nieobecna na terenach o zabudowie rozproszonej.

Warto też wspomnieć, że w samym mieście Siemiatycze dwa lata temu dzięki staraniom burmistrza Telewizja Kablowa Dipol uruchomiła hotspoty w trzech lokalizacjach: na Placu Jana Pawła II, w pobliżu „małego ronda” i dworca PKS oraz na plaży nad zalewem. Poza tym dzięki programowi 8.3 POIG (walka z wykluczeniem cyfrowym) ma terenie miasta utworzono siedem  bezpłatnych punktów dostępu do internetu nazwanych Centrami Społeczeństwa Informacyjnego (w szkołach, bibliotece, ośrodku kultury).