REKLAMA

Hawe zapowiada wejście na Novą Giełdę

Zarząd Hawe, w związku z tym, że obrót akcjami spółki jest zawieszony na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, podjął rozmowy z Zarządem Nova Giełda, które mają umożliwić tam akcjonariuszom transakcje sprzedaży i kupna akcji spółki, a dokładniej opcjami wymiennymi na akcje, Miałoby to być możliwe już w lipcu.

Hawe podkreśla, że na zarządzie oraz spółce nie będą ciążyły żadne opłaty oraz obowiązki z tytułu notowania pcji wymiennych w systemie transakcyjnym Nova Giełda. Handel na parkiecie odbywa się w trybie notowań ciągłych od godziny 12:30 do godziny 18:30, a obrót opcjami nie wprowadza dla akcjonariusza innych obowiązków niż te wynikające z ustawy o ofercie publicznej, tj. w szczególności art. 69 b tej ustawy. Hawe tłumaczy, że powyższe rozwiązanie ma na celu zaspokojenie potrzeb indywidualnych inwestorów.

Na Novej Giełdzie, platformie założonej przez kontrowersyjnego inwestora giełdowego Mariusza Patrowicza (kojarzony jest głównie z tzw. spółkami groszowymi i często określany jest „królem spekulacji"), notowane są obecnie walory czterech spółek. Nova Giełda nie ma zezwolenia na obrót akcjami i obraca opcjami konwertowanymi na akcje wystawianymi przez spółkę prawa cypryjskiego. Patrowicz zapowiadał, że Nova Giełda ma stać się konkurencją dla GPW, a jej przewagą nad nią mają być niskie koszty i liberalne podejście do rynku.

Obrót akcjami Hawe na GPW zawieszony jest w związku z brakiem publikacji sprawozdań za 2015 i 2016 r.

– Chcemy jak najszybciej umożliwić obrót akcjami Hawe. Dlatego w związku z licznymi pytaniami ze strony akcjonariuszy prowadzimy rozmowy z Novą Giełdą, aby umożliwić handlowanie walorami spółki w systemie transakcyjnym Nova Giełda. Z tego co mi wiadomo są już pierwsi chętni do zdeponowania akcji na Novej Giełdzie. W mojej opinii przywrócenie obrotu walorami spółki w systemie transakcyjnym Nova Giełda pozwoli choć po części zaspokoić oczekiwania indywidualnych inwestorów, którzy ponownie będą mieli możliwość na dokonywanie transakcji sprzedaży i kupna. Podobne przedsięwzięcia umożliwiające handel prawami do akcji funkcjonują na rynkach kapitałowych zarówno w Europie, jak i w USA – komentuje Paweł Paluchowski, prezes Hawe.