Mediakom tworzy Kodeks Dobrych Praktyk współpracy z nadawcami TV

Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom, organizacja małych i średnich operatorów kablowych opracowuje Kodeks Dobrych Praktyk współpracy z nadawcami TV. Trwaj dyskusje nad jego ostateczny kształtem. Temat ten będzie poruszany m.in. podczas panelu dyskusyjnym podczas Jesiennej Konferencji Mediakom 19 września. Do przedstawia opinii zostali też zaproszeni członkowie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.

Mediakom podkreśla, że stworzenie takiego kodeks staje się szczególnie paląca kwestią w branży telewizji kablowej. Obecnie na rynku działa kilkuset przedsiębiorców telekomunikacyjnych reemitujących w swoich sieciach ponad 200 polskojęzycznych programów telewizyjnych dostarczanych do blisko 5 mln odbiorców. Dzięki dużej konkurencji, konsumenci mogą dostosować ofertę do swoich potrzeb i możliwości finansowych. To może się jednak niebawem zmienić, bo do tej pory nie zdefiniowano i nie przyjęto standardów współpracy pomiędzy nadawcami i reemitentami w zakresie zawierania umów licencyjnych, co sprzyja nadużyciom i stosowaniu nieuczciwych praktyk.

– Aby im przeciwdziałać, działając w trosce o dobro konsumenta i dążąc do utrzymania wysokiej konkurencyjności polskiego rynku telewizji kablowej, opracowaliśmy Kodeks Dobrych Praktyk w zakresie zawierania umów licencyjnych między Nadawcami a Reemitentami programów. To zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązują się do ich przestrzegania – podkreśla zarząd Mediakomu. I liczy, że Kodeks Dobrych Praktyk przyczyni się do wypracowania optymalnego modelu współpracy pomiędzy nadawcami i reeemitentami programów telewizyjnych oraz zapewnienia równych warunków konkurencji dla podmiotów działających na rynku, co będzie korzystne dla wszystkich jego uczestników.

REKLAMA