Młodzież spędza w sieci średnio cztery godziny dziennie

99 proc. młodych ludzi ma dostęp do internetu w domu, a 97 proc. korzysta z niego za pośrednictwem urządzeń mobilnych – wynika z badania „Młodzież 2016” zaprezentowanego przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Młodzież spędza w sieci średnio cztery godziny dziennie, o godzinę więcej niż trzy lata temu. Rodzaj aktywności w sieci determinuje płeć – chłopcy wybierają gry sieciowe i hazardowe, bądź śledzą witryny związane z własnymi zainteresowaniami, a dziewczynki w większym stopniu koncentrują się na kontaktach towarzyskich, nauce, odwiedzaniu sklepów internetowych i śledzeniu blogów.

Trzy czwarte uczniów, to przeciętni internauci. W przypadku jednej piątej korzystanie z sieci generuje problemy związane z jej nadużywaniem, natomiast czterech na stu młodych ludzi przejawia symptomy uzależnienia. Problem ten dotyczy przede wszystkim tych, którzy spędzają w internecie więcej niż sześć godzin dziennie. Symptomy uzależnienia od internetu częściej niż przeciętnie przejawiają respondenci, dla których główną aktywnością w sieci jest udział w grach hazardowych.

Zaobserwowanemu wzrostowi zainteresowania młodzieży grami na pieniądze, towarzyszy wzrost zagrożenia uzależnieniem od hazardu. W stosunku do 2013 r. zwiększył się zarówno odsetek młodych ludzi zdradzających symptomy ryzykownej gry (o 6,5 punktu procentowego), jak i tych, którzy są w grupie wysokiego ryzyka uzależnienia (z 4,5 proc. do 6 proc.).