Mobile Connect będzie uwierzytelniał w systemach e-administracji

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło dzisiaj więcej szczegółów na temat wspólnego projektu uwierzytelniania obywatela, realizowanego we współpracy z operatorami komórkowymi. Projekt nie jest nowy. Serwis Cashless podaje, że ten komunikat związany jest z zarzuceniem projektu uwierzytelniania SMS, o jaki MC przedstawił w listopadzie, a który spotkał się z krytyką ze strony MSW. Według naszych informacji zaś, system SMS stracił priorytet, i jeżeli uda się wdrożyć Mobile Connect do sieci operatorskich, to zostanie  zmarginalizowany lub zarzucony.

Rozwiązanie Mobile Connect będzie wykorzystywane przy realizacji cyfrowych usług oferowanych przez administrację publiczną, m.in. w projekcie wprowadzenia mobilnej wersji dokumentów, nad którym pracuje resort cyfryzacji (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny auta oraz potwierdzenie polisy OC przez komórkę) oraz w Profilu Zaufanym („eGO”).

Mobile Connect ma umożliwiać bezpłatne uwierzytelnienie i autoryzację obywateli w systemach administracji publicznej za pomocą telefonu. Dzięki niemu obywatel, który ma komórkę będzie mógł skorzystać z dostępu do portali lub usług on-line za pomocą bezpiecznego indywidualnego hasła (PIN) i tym sposobem np. załatwić sprawę urzędową bez wychodzenia z domu.

Pilotażowe wdrożenie Mobile Connect nastąpić ma w drugim kwartale 2017 roku, a pełne uruchomienie usługi przez operatorów telefonii komórkowej nastąpi do końca przyszłego roku.

Porozumienie w sprawie wdrożenia usługi Mobile Connect zawarto w listopadzie br. Wówczas to minister cyfryzacji Anna Streżyńska, przedstawiciele Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz firm telekomunikacyjnych zobowiązali się do współdziałania na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej.

wsp. Łukasz Dec