MSWiA chce rozmawiać z operatorami o sieci łączności rządowej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada budowę nowoczesnej, bezpiecznej i „odpowiadającej bieżącym potrzebom” sieci łączności rządowej.

Jak podkreśla resort, sieć tam ma służyć organom i podmiotom, które realizują zadania w obszarze bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego na rzecz administracji rządowej. Obejmie przede wszystkim usługi łączności głosowej i wideokonferencji, oparte o transmisję danych. MSWiA prowadzi obecnie pracę nad określeniem kierunków modernizacji i rozwoju w tym obszarze.

W związku resort zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, w szczególności dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych, do przedstawienia informacji o dostępnych oraz projektowanych rozwiązaniach systemowych i technologicznych, które mogłyby zostać wykorzystane przy określeniu kierunków modernizacji i rozwoju funkcjonujących obecnie rozwiązań w obszarze wydzielonej telekomunikacyjnej sieci łączności rządowej.

Wysłuchanie planowane jest na dni 8-9 marca 2017 r. oraz 13-14 marca 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w godzinach 9.00 – 16.00.