REKLAMA

Olsztyn znów wesprze warmińsko-mazurską RSS finansowo

Rada Miasta Olsztyna zadecydował, że w tym roku znowu wesprze finansowo sieć regionalną w województwie warmińsko-mazurskim. Na utrzymanie oraz rozwój infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia  „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko – mazurskie" wyasygnuje 22,3 tys. zł. Środki te pochodzą z budżetu Wydziału Informatyki.

Podobnej pomocy Olszyn udzielił Urządowi Marszałkowskiemu woj. warmiński-mazurskiego, do którego należy RSS, w ubiegłym roku w kwocie nieco wyższej, tj. 33,9 tys. zł.

Wsparcie finansowe mieści się w inicjatywie „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”, zgodnie z którym samorządy miały udzielać województwu pomocy finansowej w wysokości, jaką Urząd Marszałkowski wnosił do nich z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za zajęcie pasa drogowego związanych z RSS. Nie wszystkie gminy w województwie chcą jednak w tej pomocy partycypować.