Orange obsłuży komórkowo administrację miejską w Gdańsku

Orange Polska wygrał przetarg na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów komórkowych dla jednostek Urzędu Miejskiego w Gdańsku. O zlecenie rywalizował z T-Mobile i Polkomtelem, ale złożył najtańszą ofertę i to zadecydowało o pozyskaniu kontraktu.

Wartość oferty Orange to ponad 1,6 mln zł netto. Zamówienie zostało złożone na trzy lata.

Z usług Orange będą korzystać w sumie 23 jednostki miejskie w Gdańsku. Z operatorem  została zawarta umowa generalna, na podstawie której Orange podpisał  odrębne umowy ze wszystkimi jednostkami i podmiotami. Każda z nich otrzyma określoną liczbę kart SIM i aparatów. Najwięcej Urząd Miejski w Gdańsku – 199 i Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych – 165, a np. Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia tylko jedną.

Świadczenie usług obejmuje  usługi głosowe (połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych, połączenia krajowe, międzynarodowe, roaming), tekstowe, multimedialne, przesyłu danych, połączenia z pocztą głosową oraz pakiety dostępu do internetu.