Orange Polska wspiera POPC

Wykorzystaj infrastrukturę Orange Polska do zrealizowania własnych usług.

 

Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni, którzy zostali zwycięzcami konkursu POPC (nabór II), mogą wykorzystać infrastrukturę Orange Polska do zrealizowania własnych usług na wygranym obszarze.

Na potrzeby projektowania sieci w ramach realizacji projektów, udostępniamy informacje o istniejącej infrastrukturze na wybranym obszarze, a także wspieramy w zrealizowaniu koncepcji rozwiązania. Bezpłatnie przygotujemy warunki techniczne w zakresie dostępu do

  • Kanalizacji kablowej,
  • Słupów, Wież i Masztów,
  • Szaf zewnętrznych,
  • Torów światłowodowych (woj. lubuskie i pomorskie).

Ponadto możemy przygotować Projekty techniczne na instalację kabli telekomunikacyjnych w istniejącej infrastrukturze, w szczególności Kanalizacji kablowej i PWR (Punkt Wymiany Ruchu) oraz na Słupach.

Słupy

W celu uniknięcia dublowania infrastruktury na obszarach objętych konkursem POPC, Przedsiębiorcy Telekomunikacyjni mogą wykorzystać potrzebne elementy istniejącej sieci Orange. Będą to: studnie, ciągi rur kanalizacji kablowej oraz, przede wszystkim, podbudowa słupowa. Słupy umożliwią doprowadzenie usług do nieruchomości klientów na terenach mniej zurbanizowanych i wchodzących w obszary interwencji programu POPC (nabór II). Nie będą to pojedyncze relacje słupowe, ale nawet setki tras obejmujące duże ilości Słupów. Dla operatorów zaangażowanych w POPC oferujemy bardzo atrakcyjne warunki wykorzystania istniejącej podbudowy słupowej. W przypadku dzierżawy ponad 1000 szt., obniżamy cenę najmu każdego słupa o prawie połowę.

PWR

Przy projektowaniu sieci szczególnie polecamy skorzystanie z promocji, w ramach której specjalnie dla POPC obniżamy opłaty nawet do 1 zł miesięcznie za podłączenie się do jednego z ponad 130 budynków Orange, tzw. Punktu Wymiany Ruchu (węzeł agregacyjny położony w danych obszarze interwencyjnym). Dzięki niej można znaleźć punkt wymiany ruchu blisko Twojej lokalizacji, otrzymuje punkty wymiany ruchu zgodnie z wymogami programu POPC, a także dostęp o największej sieci transmisji danych w Polsce.

POKO

W celu usprawnienia przepływu informacji udostępniamy nowy elektronicznych kanał obsługi zamówień dostępu do Kanalizacji kablowej. Platforma Obsługi Klienta Operatora (POKO) umożliwia przeprocesowanie kompletnego zamówienia na dostęp do kanalizacji, począwszy od złożenia zapytania o Warunki techniczne i ich wydanie, poprzez zawarcie Umowy Szczegółowej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu cyfrowego, na złożeniu Wniosku o Nadzór nad pracami w kanalizacji kończąc.