ORSS rozważa kroki prawne przeciw woj. warmińsko-mazurskiemu

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe, z którymi Urząd Marszałkowski woj. warmińsko -mazurskiego rozwiązał umowę na obsługę regionalnej sieci szerokopasmowej (RSS) wyjaśniły w krótkim piśmie do Radia Olszytn, że sieć w województwie funkcjonuje bez zakłóceń i świadczone są usługi operatorom lokalnym. Wiceprezes spółki poinformował też rozgłośnię, że zastanawia się nad krokami prawnymi wobec Urzędu Marszałkowskiego, co może oznaczać, że nie zgadza się z zarzutami województwa wobec ORSS.

Nie wypowiedział się natomiast na temat przekazania sieci województwu, co wedle Urzędu Marszałkowskiego powinno nastąpić w ciągu sześciu miesięcy. Dodatkowo w ciągu pierwszych 30 dni ORSS są zobowiązane do przedłożenia planu przekazania sieci, która powinna odbywać się etapami.