Parkiet: Rozmowa ze Zbigniewem Jakubasem, akcjonariuszem Netii

Jeśli Netia w przyszłości będzie trwale spółką dywidendową, to zarząd Mennicy może podjąć decyzję, że będzie to inwestycja długoterminowa, nawet dziesięcioletnia – mówi w rozmowie z Parkietem Zbigniew Jakubas. Podkreśla, że zarząd Mennicy jest zaangażowany we wspieranie Netii od 2,5 roku. Spółkę czekają duże inwestycje infrastrukturalne, konieczne, aby firma się rozwijała.

W sumie nieco ponad 1,1 mld zł warte są akcje giełdowych firm notowanych w Warszawie posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa bezpośrednio i pośrednio. Największą wartość - blisko 0,5 mld zł - ma pakiet akcji Mennicy Polskiej (licząc razem z walorami przypisanymi córce Joannie), inwestującej poprzez firmy zależne w nieruchomości. Obsługuje także systemy biletowe komunikacji miejskiej. Ważne miejsce w portfelu inwestora zajmuje Newag, producent lokomotyw i wagonów. Na wartość walorów Mennicy składa się także wycena pakietu akcji Netii.

Więcej w: Byłem złym prorokiem (dostęp płatny)