Polkomtel przed Orange w wydatkach na reklamę w październiku

Instytut Monitorowania Mediów (IIM) opublikował szacunki wydatków największych reklamodawców na polskim rynku w październiku. Branża telekomunikacyjna „załapała się” do 1. piątki pod względem wartości wydatków z udziałem 9 proc. Przy czym IIM bada udziały w wydatkach reklamodawców tylko z pięciu wybranych branży, a nie na całym rynku reklamowym. Ogranicza się również do wydatków na reklamę TV, radiową oraz prasową, a więc bez uwzględnienia np. internetu, czy outdooru.

Ciekawsze wydają się zatem proporcje wydatków największych telekomów w tak zdefiniowanym rynku reklamowych. W październiku najwięcej – ok. 25 mln zł (wartości nominalne) – wydały Polkomtel i Orange, przy czym ten pierwszy wydał nieznacznie więcej. T-Mobile zapłacił za reklamę 19,4 mln zł, a Play 11,1 mln zł. W rankingu uwzględniono również nc+ z wydatkami 9,4 mln zł. W październiku monitoringiem objętych było 20 podmiotów z branży telekomunikacyjnej.

Gotówkowe wydatki reklamodawców są niższe od nominalnych z powodu praktyki udzielania rabatów. Ich wysokość różni się w zależności od medium: w przypadku radia może sięgać 90 proc., w przypadku telewizja nie powinna znacząco różnić się od wartości nominalnych. Trudno oszacować realne wydatki wymienionych wyżej firm, ale zasadne wydaje się zredukowanie wartości nominalnych w granicach 10-40 proc.

Warto jeszcze dodać, że Polkomtel może korzystać ze wsparcia reklamowego Telewizji Polsat, ale nc+ z kanałów tematycznych Canal +.

Wedle szacunków IMM 20 proc. wydatków reklamowych telekomów przypadło na ofertę abonamentową, 17 proc. na usługi szerokopasmowego dostępu, 14 proc. na pakiety, 12 proc. na ofertę pre-paid, 9 proc. na usługi TV. Największą kategorią – 28 proc. – jest jednak kategoria „Inne”.

– W kategorii „Inne” znajdują się m.in. różne oferty sieci komórkowych (np. dla firm, czy miks), a także oferty programowe, czy mobilne aplikacje – wyjaśnia Magdalena Pawłowska z IMM.

REKLAMA