Przegląd prasy, wtorek

Dziennik Gazeta Prawna: Operatorzy już nie wcisną klientom niepotrzebnych usług

Kara w wysokości 15 mln zł nałożona przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na T-Mobile Polska pokazuje jedno: interpretacja obowiązujących od 25 grudnia 2014 r. przepisów ustawy o prawach konsumenta ze strony urzędników będzie niebywale rygorystyczna. A to oznacza, że przedsiębiorcy mają powody do obaw, zaś klienci rzadziej będą czuli się naciągani. Przypomnijmy w czym rzecz. Otóż UOKiK poinformował w zeszłym tygodniu, że zdecydował się nałożyć wysoką karę na czołowego polskiego operatora z powodu stosowania przez niego praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorcy zarzucono, że pobierał od konsumentów dodatkowe płatności w związku ze świadczeniem usług „Granie na czekanie”, „Szafa Gra” i „Prenumerata” bez uzyskania wyraźnej zgody klientów.

Więcej w: Operatorzy już nie wcisną klientom niepotrzebnych usług (dostęp płatny)

Dziennik Gazeta Prawna: Bezpieczeństwo przetwarzania i zgłaszanie naruszeń dotyczących personaliów na nowych zasadach

Po 25 maja 2018 r. zmienią się wymogi co do środków technicznych i organizacyjnych, jakie administrator powinien wziąć pod uwagę przy zabezpieczaniu danych osobowych. Ich brak jest zagrożony karą administracyjną w wysokości do 10 mln euro lub 2 proc. rocznego światowego obrotu przedsiębiorcy.

Więcej w: Bezpieczeństwo przetwarzania i zgłaszanie naruszeń dotyczących personaliów na nowych zasadach (dostęp płatny)

Dziennik Gazeta Prawna: Big data wesprze mały biznes

W najbliższych latach nawet małe, analogowe przedsiębiorstwo będzie mieć kłopot z utrzymaniem się na rynku bez cyfrowych inwestycji i wsparcia ze strony hurtowni danych. Powoli zanika podział na „e” i tradycyjną gospodarkę. Według ostatniego raportu firmy analitycznej International Data Corp. (IDC) w br. wartość globalnego rynku big data (dużych zbiorów informacji) przekroczy 130,1 mld dol., w najbliższych latach będzie zaś rosnąć w tempie dwucyfrowym, by w 2020 r. przekroczyć 203 mld dol. Oznacza to, że globalny rynek tego rodzaju informacji rozwija się obecnie w tempie niemal sześciokrotnie szybszym niż cała branża IT. Według analityków IDC motorem napędowym wzrostu wydatków na big data będą co prawda duże firmy, jednak ilościowo większość inwestycji generować będą małe i średnie przedsiębiorstwa.

Więcej w: Big data wesprze mały biznes (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: Wymuszamy bezpieczną jazdę autem

Na świecie telematyka w ubezpieczeniach rozwija się dosyć dynamicznie. Polski rynek jest nieco w tyle. Według badania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 40 proc. kierowców jest gotowych na monitorowanie swojego stylu jazdy, jeśli dzięki temu mogliby płacić mniej za ubezpieczenie. 40 proc. kierowców to bardzo duża grupa, dlatego w pierwszym kwartale tego roku chcemy wprowadzić dla chętnych ubezpieczenie oparte na telematyce, które wykorzystuje aplikację na smartfona.

Więcej w: Wymuszamy bezpieczną jazdę autem (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: Czarnowski – cyberprzestępczość to biznes

W Polsce kultura informatyczna odstaje od tego, co się dzieje w reszcie UE – mówił w #RZECZoBIZNESIE Aleksander Czarnowski, przewodniczący komisji BCC ds. cyberbezpieczeństwa. Jego zdaniem temat bezpieczeństwa stał się modny, bo zaczyna dotykać wszystkich. – Również z tego powodu, że za chwilę będziemy jeździć samochodami, które są sterowane przez komputer. Tymczasem już dzisiaj można się włamać do samochodu z poziomu komputera.

Więcej w: Czarnowski: Cyberprzestępczość to biznes (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: Spór z konsumentem rozwiązany poza sądem

Firmy będą musiały zadeklarować, na stronie WWW lub w ogólnych warunkach umów, czy zgadzają się na pozasądowe rozwiązywanie sporów z klientami. Podobną informację na trwałym nośniku przekażą konsumentowi, którego reklamację odrzucą. Brak oświadczenia w tej sprawie traktowany będzie jak wyrażenie zgody. Takie obowiązki wprowadza wchodząca w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Przedsiębiorca musi też poinformować o nazwie podmiotu właściwego do rozwiązania sporu oraz zamieścić link do jego strony. Podmioty rynku finansowego: banki, ubezpieczyciele, nie będą mogły odmówić udziału w alternatywnym rozwiązywaniu sporów.

Więcej w: Spór z konsumentem rozwiązany poza sądem (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: Kary pieniężne za naruszenie decyzji środowiskowych

Dotychczas w polskim prawie brakowało kompleksowego mechanizmu, który pozwalałby skutecznie egzekwować przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego. O ile bowiem naruszenie warunków innych decyzji administracyjnych – chociażby pozwolenia na budowę – uprawniało organy do nakładania na inwestora różnego rodzaju sankcji, możliwościami takimi nie dysponowały organy ochrony środowiska. Sytuacja ta zmieniła się 1 stycznia 2017 r., kiedy w życie weszły przepisy zmieniające ustawę z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Od tego dnia możliwe jest wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej.

Więcej w: Kary pieniężne za naruszenie decyzji środowiskowych (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: Nowości proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko

W ustawie o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., przewidziano kilka zmian natury proceduralnej.

Więcej w: Nowości proceduralne w ocenach oddziaływania na środowisko (dostęp płatny)

Rzeczpospolita: Obsługiwane mobilnie polisy są przyszłością rynku ubezpieczeń

Chociaż w każdym kraju poziom innowacyjności ubezpieczycieli jest inny, generalnie branża nie słynie z błyskawicznej adaptacji nowinek technicznych. Także w Polsce zakłady ubezpieczeniowe w porównaniu chociażby z bankami nie błyszczą nowoczesnymi rozwiązaniami. Dopiero w zeszłym miesiącu PZU, największy polski ubezpieczyciel, wprowadził aplikację internetową do samodzielnej kalkulacji kosztów naprawy samochodu i uszkodzonego mienia. Teraz cały proces obsługi szkód można szybko zrobić, korzystając z telefonu komórkowego, tabletu czy komputera. Ale dlaczego klienci musieli czekać na takie rozwiązania tak długo?

Więcej w: Obsługiwane mobilnie polisy są przyszłością rynku ubezpieczeń (dostęp płatny)

Puls Biznesu: Unijna kasa popłynie do innowatorów

Pod względem wprowadzania w życie nowatorskich rozwiązań polskie firmy na tle europejskiego biznesu wciąż prezentują się bardzo słabo. Na szczęście w sukurs idą im fundusze unijne. Dotacje dla innowatorów oferują m.in. regionalne programy operacyjne (RPO) oraz skierowany do pięciu województw (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) program Polska Wschodnia. 900 mln zł — to kwota tegorocznego naboru z działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” POIR. O pieniądze będą mogły powalczyć firmy, które chcą zainwestować we własne centra badawczo-rozwojowe. Dostaną one fundusze m.in. na inwestycje w aparaturę, sprzęt i technologie. Wnioski o dofinansowanie można będzie składać od 8 maja do 7 lipca, a nabór przeprowadzi Ministerstwo Rozwoju.Do końca stycznia mały i średni biznes może także składać wnioski o dotacje na zakup usług, których efektem będą nowe produkty. Mowa o poddziałaniu 2.3.2 „Bony na innowacje”. Co ważne, wykonawcą usług mogą być tylko naukowcy. W konkursie do zgarnięcia jest prawie 130 mln zł, a pierwszy nabór ruszy w połowie roku.

Więcej w: Unijna kasa popłynie do innowatorów (dostęp płatny)