Rz: Operatorzy już myślą o 5G

Choć technologia 5G nie ma jeszcze standardu, to operatorzy i producenci infrastruktury oraz urządzeń dla konsumentów już przygotowują się do jej wprowadzenia. Eksperci oceniają, że proces standaryzacji zakończy się już w 2018, a pierwsze wdrożenia pojawią się w 2020– pisze Rzeczpospolita.

Jednym z najważniejszych zagadnień dla operatorów są częstotliwości, które będą wykorzystywane w sieciach 5G. Zapadły ustalenia mówiące, że wykorzystywane będą pasma do 100 GHz, a obecnie trwają już testy w pasmach 10 GHz, 30 GHz, a nawet 60 GHz. Z drugiej strony najwyższe pasmo, na którym w Polsce operuje na rynku masowym sieć, to w tym momencie 2,6 GHz, a operatorzy nie wiedzą jeszcze, które częstotliwości będą wykorzystywane w Europie.

Według Orange Polska pierwsze implementacje sieci 5G będą działały w ścisłej kooperacji z sieciami 4G LTE, na podobnej zasadzie, na której dziś działa agregacja pasm nośnych.  Jednak proces wdrażania 5G będzie bez wątpienia bardziej płynny i mniej odczuwalny przez użytkowników sieci, niż skokowe przejście z 3G na 4G LTE.

Więcej w: Mobilne telekomy szykują sieć 5G (dostęp płatny)