Startuje 3. konkurs POPC. Wnioski do 20 kwietnia 2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło start trzeciego konkursu Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na dofinansowanie budowy sieci telekomunikacyjnych. Pierwsza runda konkursu potrwa od 11 grudnia 2017 r. do 20 kwietnia 2018 r. Ta druga data oznacza ostateczny termin składania wniosków konkursowych.

CPPC przedstawiło listę 33 obszarów wsparcia do objęcia inwestycjami. Liczba gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem nowych sieci waha się od niespełna 11 tys. do ponad 70 tys. Łącznie jest to 847 tys. gospodarstw w całym 3. konkursie.  Przy czym minimalna liczba gospodarstw domowych od objęcia zasięgiem sieci to 460,5 tys.

Zgodnie z zapowiedziami, największe wsparcie skierowano na woj.lubelskie. Tutaj znajdują się cztery czołowe pod tym względem obszary konkursowe: lubelski A, chełmsko-zamojski A1, bialski A i puławski A. Na pierwsze z nich przypadnie 106 mln zł wsparcie, a na wszystkie cztery łącznie 378 mln zł. Do tej kwoty beneficjenci dołożą jeszcze 67 mln zł środków własnych. Najmniejsze wsparcie – 18 mln zł – przewidziano na obszar rybnicki. Intensywność wsparcia wynosi 80 proc. dla obszarów w woj.mazowieckim, 82,5 proc. dla obszarów częściowo ulokowanych na Mazowszu, a częściowo w innych województwach i 85 proc. dla wszystkich pozostałych obszarów.

Najmniejszy pod względem liczby HP jest obszar chełmsko-zamojski A (10,8 tys.) , a największy radomski A (70,3 tys.). Większość obszarów obejmuje od 10 tys. do 30 tys. HP.

W sumie obszary konkursowe znajdują się w dziewięciu województwach. Nie ma ich np. Wielkopolsce, Opolskiem, ale i trzech województwach Polski Wschodniej – Świętokrzyskiem, Podlaskiem i na Warmii i Mazurach. Do konkursu nie zakwalifikowano też obszarów z woj. lubuskiego czy pomorskiego, gdzie sieci regionalne budowała Orange i w związku z tym prowadzi tam stosunkowo duże inwestycje.

Średnio minimalna liczba HP do objęcia siecią wynosi 57 proc. maksymalnej liczby gospodarstw na danym obszarze. Najwyższy odsetek jest w stosunkowo niewielkim (pod względem liczby HP) obszarze piotrkowskim B., gdzie obligatoryjnie należy podłączyć 11,4 tys. gospodarstw czyli 69 proc. wszystkich. Najniższy odsetek (26,7 proc) jest w dużym na obszarze płockim, gdzie podłączyć należy co najmniej 14,7 tys. HP.

Jak informowaliśmy wcześniej, w tym konkursie możliwa jest druga runda zbierania wniosków konkursów. Jeżeli nie na wszystkie obszary złożone zostaną wnioski, lub wnioski nie przejdą pozytywnej oceny, to CPPC może ogłosić kolejną rundę na niezagospodarowane obszary. Ogłoszenie drugiej rundy może nastąpić przed zakończeniem pierwszej. Przed drugą rundą możliwa jest modyfikacja parametrów obszarów konkursowych. W tym np. ich łączenie.

W przypadku wniosków konkurujących o ten sam obszar, dodatkowa punktacja będzie udzielana za doświadczenie beneficjenta wyrażone wartością wcześniej realizowanych inwestycji (maks. 30 pkt.), za deklarację zwiększenia wkładu własnego w projekt (maks. 100 pkt.) oraz za zwiększenie zasięgu sieci ponad wymagane dla obszaru minimum. Tutaj, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zniesiono limit punktów do uzyskania, aby zachęcić operatorów do rozbudowy infrastruktury.

Przyjmowanie wniosków zacznie się za miesiąc.

REKLAMA