T-Mobile oddaje 400 m2 data center

T‑Mobile Polska oddaje do komercyjnego użytku 400 m2 powierzchni kolokacyjnej w Krakowie. Operator podkreśla, że nowy obiekt powstał w odpowiedzi na rosnące w regionie Małopolski zapotrzebowanie na usługi przetwarzania danych w chmurze.

Centrum danych w Krakowie zostało zbudowane w 2005 r. na potrzeby własne operatora. W tym roku obiekt został zmodernizowany i przygotowany do komercyjnego udostępnienia. Prace obejmowały zarówno podniesienie standardu części biurowej, jak i przygotowanie techniczne przestrzeni przeznaczonej dla serwerów. Centrum danych w Krakowie oferuje 400 m2 powierzchni kolokacyjnej w samodzielnym budynku.

T‑Mobile Polska dysponuje w Polsce sześcioma centrami danych, z których cztery mieszczą się w Warszawie i okolicach, oraz po jednym w Krakowie i we Wrocławiu. W sumie powierzchnia kolokacyjna oferowana komercyjnie przez T‑Mobile wynosi obecnie 8 tys. m2.

W dwóch z centrów danych T‑Mobile zapewnia dodatkowo usługę biura zapasowego z 273 w pełni wyposażonymi stanowiskami pracy.