TDC sprzedaje spółkę hostingową

Duński operator zasiedziały TDC sprzedaje spółkę hostingową TDC Hosting. Nabywcą jest duński fundusz Maj Invest Equity. TDC jest kolejnym operatorem, który wychodzi z hostingowego biznesu. W grudniu zrobił to Deutsche Telekom.

Decyzja o sprzedaży TDC Hosting, to efekt rozpoczętego w 2015 r. przeglądu aktywów grupy TDC. W jego wyniku uznano, że działalność hostingowa może zostać sprzedana. Aby przeprowadzić ten proces, w ub.r. wydzielono ją w osobną spółkę, która zatrudnia ok. 300 osób. Wszyscy mają utrzymać miejsca pracy po zakończeniu transakcji. Ta zaś ma zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy po uzyskaniu wymaganych prawem zgód.

Strony nie ujawniły wartości transakcji. Sprzedaż TDC Hosting spowoduje zmiany w prognozie tegorocznych przychodów kupy. Aktualna prognoza – ponad 8,2 mld koron duńskich – jest o ok. 100 mln DKK (13,5 mln euro) niższa od poprzedniej.