REKLAMA

Trzech benficjentów rozwiązało już umowy z pierwszego konkursu 1.1 POPC

Ile projektów na dofinansowanie budowy sieci zostanie ostatecznie zrealizowanych dzięki pierwszemu konkursowi POPC? Zapewne około 85, choć nie jest to do końca pewne, bo niektórzy z beneficjentów po podpisaniu umowy już zdecydowali się na rozwiązanie, a przez sądy rozpatrywane są jeszcze skargi od odwołań złożonych prze uczestników konkursu.

W sumie w pierwszym konkursie 1.1 POPC 92 projekty otrzymały pozytywną ocenę z rekomendacją do dofinansowania. Jednak 9 wnioskodawców zrezygnowało z zawarcia umowy. Tylko na dwóch obszarach, na których działali, zostały wyłonione inne projekty.

Jak nas poinformowała Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, trzy z zawartych już umów zostały rozwiązane na wniosek beneficjentów. Osobną kwestią są toczące się postępowania sądowe związane ze skargami złożonymi przez uczestników konkursu na wyniki oceny wniosków.

W październiku informowaliśmy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację firmie Voice Net z Rzeszowa, która protestowała przeciwko odrzuceniu jej wniosku w pierwszym konkursie 1.1 POPC z powodu rzekomo nieprawidłowych kilku punktów adresowych. Firma ta jednak jeszcze nie podpisała umowy na realizację projektu w powiecie bieszczadzkim Jak wyjaśnia Wanda Buk, projekt Voice Netu jest nadal w trakcie oceny merytorycznej drugiego stopnia.

Łącznie  na dzień dzisiejszy złożono  19 skarg, jedna została uznana przez CPPC, druga uwzględniona przez sąd na korzyść beneficjenta, siedem skarg zostało rozstrzygniętych na korzyść CPPC, dziesięć postępowań jest ciągle w toku – mówi Wanda Buk.