UKE: Operatorzy RSS-ów, obniżajcie ceny!

Ceny rynkowe za usługi analogiczne do tych oferowanych przez Regionalne Sieci Szerokopasmowe (RSS) spadają – tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Dlatego też Prezes UKE zachęca operatorów infrastruktury RSS, by przy aktualizacji ofert ramowych, wzięli pod uwagę oferty referencyjne oraz zaktualizowany przy regulatora załącznik dotyczącego cen rynkowych.

Przykładowo z tabeli UKE wynika, że obecnie średnia cena za dzierżawę jednego ciemnego włókna światłowodowego na terenach pozamiejskich, gdzie RSS-y miały wypełniać lukę rynkową to 62,12 zł za kilometr miesięcznie netto. Przy czym ceny te oscylują w przedziale 57-110 zł.

UKE podkreśla, że zapisy decyzji notyfikujących, oferta referencyjna UKE i aktualne ceny rynkowe będą stanowiły podstawę merytoryczną oraz wyznaczą kryteria w procesie zatwierdzania aktualizowanych ofert ramowych i cenników operatorów infrastruktury RSS przez Prezesa UKE.

Wato przypomnieć, że wcześniej w październiku UKE zwrócił uwagę RSS-om, że mogą urealniać ofertę, bo wśród niektórych operatorów funkcjonuje błędne przeświadczenie, że warunki takiego dostępu nie mogą być negocjowane i zmieniane po ich zatwierdzeniu przez Prezesa UKE.