UKE szuka wykonawcy do obsługi PLI CBD

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił postępowanie na wykonawcę, który będzie świadczyć usługi utrzymania, gwarancji, serwisu oraz rozwoju Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD).

PLI CBD służy do lokalizacji abonentów dzwoniących na numery alarmowe oraz jest wykorzystywana do obsługi przenoszenia numerów w sieciach komórkowych i stacjonarnych. W końcu czerwca kończy się umowa gwarancyjna i serwisowa w związku z tym urząd ogłosił nowy przetarg.

Usługi utrzymania, serwisu, gwarancji i rozwoju Systemu PLI CBD mają być świadczone przez wyłonionego wykonawcę przez kolejne 4 lata (od dnia podpisania umowy przez okres 48 miesięcy).

Zainteresowani udziałem w postępowaniu zobowiązani są zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 100 tys. zł, a UKE ustalił też zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 proc. ceny brutto podanej w ofercie wykonawcy. Oferty można składać do 26 czerwca tego roku.