[Aktualizacja] UKE zbada substytucyjność dostępu w sieciach stacjonarnych i mobilnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował zaproszenie do szacowania wartości zamówienia publicznego o nazwie „Realizacja usługi przeprowadzenia badania konsumenckiego oraz analizy zagadnienia substytucyjności internetu stacjonarnego i internetu mobilnego oraz wpływu substytucyjności internetu stacjonarnego i internetu mobilnego na elastyczność cenową w Polsce”.

Z założeń badania wynika, że UKE chce rozstrzygnąć wreszcie, czy produkty szerokopasmowe w sieciach stacjonarnych i mobilnych są względem siebie substytucyjne, i czy mają wzajemny wpływ na swoją elastyczność cenową (czyli, czy i w jakim stopniu zmiana ceny produktu wpływa na popyt na ten produkt).

Partnerem działu jest:

Sprawa jest istotna z punktu widzenia wiedzy o ogólnych mechanizmach na rynku telekomunikacyjnym, jak i spraw bardzo konkretnych: np. badania udziałów przedsiębiorców w rynku szerokopasmowym przy fuzjach i przejęciach, oraz stawianiu ewentualnych warunków dla tych transakcji.

Analiza będzie oparta na badaniu historycznych ofert na rynku oraz badaniu konsumenckim. Wnioski mają objąć również wpływ substytucyjności stacjonarno-mobilnej na usługi hurtowe BSA i LLU.

Badanie konsumenckie ma zostać przeprowadzone na próbie co najmniej 5 tys. osób.

UKE informuje, że analiza posłuży rutynowym analizom rynku telekomunikacyjnego.

Prezes UKE jest zobowiązany do regularnego przeglądu rynków telekomunikacyjnych, w tym do przeglądu produktów zaliczanych do tych rynków zarówno w wymiarze detalicznym, jak i hurtowym. Z tego powodu niezbędne jest wykonanie analizy, która da odpowiedź, czy usługi internetu stacjonarnego i internetu mobilnego są wobec siebie substytucyjne. Wyniki tej analizy posłużą do określenia rynków produktowych na potrzeby analiz rynków telekomunikacyjnych – informuje biuro prasowe regulatora.

REKLAMA