UPC ma 100 tys. RGU więcej. Przejęcie MMPL pod koniec roku

Aktualizacja 14:40

W opublikowanym dzisiaj nieco później raporcie grupa Liberty Global podała również dane o wynikach finansowych UPC Polska. Sieć kablowa miała w 2016 r. 391,4 mln dolarów przychodów, co – według przyjętego przez Liberty kursu przeliczeniowego – oznacza 1,544 mld zł. Przychody operatora wzrosły zatem w ub.r. o 2,7 proc. Innych parametrów finansowych UPC Polska raport Liberty Global nie podaje.

W pełniejszym raporcie Liberty podaje również, że wzrostowi liczby abonentów internetu w Polsce towarzyszył spadek ARPU z tych usług, podczas gdy rosło ARPU z usług telewizyjnych (dokładnych wartości operator nie podaje).

Liberty doprecyzowuje również, że akceptacji dla przejęcia Multimediów Polska spodziewa się pod koniec 2017 r. lub nawet dopiero na początku 2018 r.

Liberty Global opublikowało wyniki roczne za 2016 r. Wynika z nich, że w 4. kwartale 2016 r. UPC Polska zwiększyło zasięg sieci o kolejne 63 tys. gospodarstw domowych, nominalną liczbę klientów o 9 tys., liczbę RGU o 23 tys., w tym liczbę użytkowników szerokopasmowego dostępu o 19 tys.

Nie ma pewności, czy powyższe wyniki są wyłącznie efektem organicznego wzrostu spółki. W ostatnim kwartale ubiegłego roku UPC nie informowało o żadnych akwizycjach, ale operator nie zawsze podaje to do wiadomości.

Widocznym trendem w wynikach operacyjnych UPC jest znacznie szybszy wzrost liczby RGU od wzrostu liczby klientów. Ich liczba wzrosła zresztą tylko w ujęciu kwartalnym, bo w rocznym zmalała. Inaczej RGU, których w 2016 r. przybyło ponad 100 tys. z czego najwięcej (53 tys.) szerokopasmowych linii dostępowych. Przy czym na wynikach rocznych operatora już na pewno zaważyły akwizycje, ponieważ UPC przejęło kilka podmiotów w pierwszych kwartałach ub.r.

Warto wskazać, że operator przekroczył barierę 1 mln klientów usług cyfrowej TV, przy rocznym ubytku ponad 30 tys. klientów telewizji analogowej.

Dopiero niebawem się dowiemy, jak wyniki operacyjne przełożyły się na wyniki finansowe. Na podstawie poprzednich kwartałów można się jednak spodziewać rocznego wzrostu przychodów UPC Polska w granicy 2-2,5 proc.

W raporcie rocznym Liberty Global wspomina także podpisanie umowy o przejęciu Multimediów Polska. Co ciekawe, grupa spodziewa się finalizacji tej transakcji dopiero pod koniec roku. Zakłada zatem, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz kolejny przedłuży badanie fuzji.