REKLAMA

Właścicielskie zmiany w MSS i Hyperionie

Hyperion nie będzie już jedynym właścicielem Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Spółka z o.o. Nie będzie też miał większości głosów na zgromadzeniu wspólników MSS.

Zarząd Hyperiona poinformował, że 25 stycznia nastąpiło podwyższenie kapitału MSS. Kapitał został podniesiony o 12,9 mln zł przez utworzenie 12,9 tys. nowych udziałów. Objął je, nie wymieniony z nazwy w komunikacie spółki, inwestor zewnętrzny.

Jak głosi komunikat Hyperiona

w związku z objęciem udziałów przez inwestora zewnętrznego, po rejestracji przez sąd zmian wysokości kapitału zakładowego, emitent [Hyperion – przyp. red.] będzie posiadał 49 proc. w kapitale zakładowym MSS i 49 proc. ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników.

W komunikacie stwierdzono też, że

podpisano także umowę z inwestorem o udostępnieniu nowoutworzonych udziałów do zamiany w/w udziałów na obligacje wyemitowane przez Hyperion SA lub inne zobowiązania MSS. W wyniku przedmiotowego podniesienia kapitału w spółce zależnej MSS wykupiono i umorzono obligacje wyemitowane przez MSS na kwotę 12.900.000 PLN.

W osobnym komunikacie MNI poinformowało, że nie doszła do skutku zawarta w lipcu 2015 r. umowa sprzedaży 1,75 mln akcji Hyperiona, co oznacza, że zamiast 15,87 proc. akcji spółki kontroluje 20,66 proc.