REKLAMA

Przychody Netii spadają coraz wolniej

Przejęty w połowie 2015 r. TK Telekom pozytywnie wpłynął na przychody grupy Netia w 2016 r. uzyskane z zewnętrznej sprzedaży dla klientów biznesowych – wzrosły one o 4,5 proc. Grupa jednak odnotowała w ub.r znaczący – 10 proc. – spadek przychodów w segmencie usług dla konsumentów. Netia traci klientów na większości rynków. Do wyjątków należą telewizja, usługi mobilne oraz szerokopasmowe, ale tylko w zmodernizowanej własnej sieci.

 
(źr.TELKO.in)

W 2016 r. skonsolidowane przychody Netii spadły o 3,2 proc. do 1,52 mld zł. Grupa miała 426,4 mln zł wyniku EBITDA powiększonego o amortyzację oraz 25,2 mln zysku operacyjnego.

Cytowany w komunikacie prasowym spółki Tomasz Szopa, prezes Netii, twierdzi, że jest zadowolony z wyników i podkreśla, że grupa wypracowała je „przy bardzo silnej presji ze strony konkurencji, realizując jednocześnie szeroko zakrojony program transformacji”.

Systematyczne wyhamowujemy spadki przychodów i utrzymujemy relatywnie stabilną rentowność, a przy tym mamy pozytywny trend w zakresie liczby usług na sieci własnej – mówił Tomasz Szopa.

Z opublikowanego w czwartek po południu raportu rocznego Netii wynika, że w ub.r. segment B2C miał niemal 751 mln zł ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych (spadek o 10 proc. w porównaniu z 2015 r.), a segment B2B odnotował 4,5 proc. wzrost sprzedaży do niemal 746 mln zł. Przychody niealokowane między segmenty – tu jest uwzględniany Petrotel, który działa jako samodzielna firma – wyniosły 25,1 mln zł i były o 2,5 proc. wyższe, niż rok wcześniej.

Z zestawień opublikowanych w raporcie rocznym wynika, że segment B2C wypracował niemal 23 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 17 proc. w porównaniu z 2015 r.), zaś segment B2B miał 251 tys. zł straty wobec ponad 2,7 mln zł straty operacyjnej w 2015 r. Petrotel miał 3,3 mln zł zysku operacyjnego – o prawie 400 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

Netia w ub.r. odnotowała spadki przychodów z bezpośrednich usług głosowych (o ponad 14 proc. do 471 mln zł), pośrednich usług głosowych (o niemal 25 proc. do 6,4 mln zł) i usług hurtowych (o 0,8 proc. do niespełna 120 mln zł) oraz wzrost przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich (o blisko 25 proc. do niemal 90 mln zł) i pozostałych usług telekomunikacyjnych (o ponad 6 proc. do blisko 170 mln zł). Przychody z transmisji danych nie zmieniły się i wynosiły niemal 659 mln zł.

Netia w końcu ub.r. obsługiwała niespełna 697 tys. szerokopasmowych łączy internetowych (o blisko 60 tys. mniej niż rok wcześniej), w tym 419 tys. na sieci własnej. 181 tys. klientów korzystało z łączy o przepływności ponad 30 Mb/s. Firma traciła zarówno klientów na sieci własnej, jak i tych, którym usługi świadczy z wykorzystaniem dostępu regulowanego. Warto zaznaczyć jednak, że zyskuje klientów we własnej sieci zmodernizowanej do standardu NGA, a traci klientów w sieci ADSL.

Operator obsługiwał niemal 1,14 mln linii telefonii stacjonarnej (55 proc. linie własne, ponad 428 tys. WLR i ponad 80 tys. LLU). Liczba klientów usług telewizyjnych wzrosła w 2016 r. do 181,6 tys. z 163,6 tys. rok wcześniej, zaś usług mobilnych zwiększyła się do niemal 112 tys. z 81 tys. w kocu 2015 r.

Netia poinformowała, że w ubiegłoroczne inwestycje związane z programem modernizacji sieci z miedzianej do światłowodowej wyniosły 18,6 mln zł. Cały program w latach 2016-2020 ma być warty 417,6 mln zł. Łączne inwestycje grupy w 2016 r. wyniosły 233 mln zł (225 mln zł w 2015 r.) z czego 135 mln zł przypadało na segment B2B (130 mln rok wcześniej), a 93 mln na segment B2C (89 mln zł rok wcześniej). Inwestycje Petrotela wyniosły 5 mln zł i były o 1 mln zł niższe niż w 2015 r.

Zarząd Netii twierdzi, że w tym roku priorytetem spółki będzie zwiększenie liczby klientów korzystających z pakietów usług, w tym z usługi telewizyjnej. Zapowiada też, że rozpocznie się sprzedaż usług na zmodernizowanej sieci. Do tej pory zmodernizowała sieć obejmującą 130 tys. HP. Plan na koniec br. przewiduje 600 tys. HP.

W raporcie Netia poinformowała, że 31 grudnia 2016 r. TK Telekom był w sporze z PKP Utrzymanie – spółką wydzieloną w 2014 r. z TK Telekom – co do szczegółowej interpretacji Planu Podziału w zakresie prawa własności do określonych środków trwałych. Spór dotyczył zarówno własności środków trwałych, które zostały przeniesione na skutek podziału na PKP Utrzymanie, a były i są wykorzystywane przez TK Telekom, jak i własności środków trwałych, które nie zostały przeniesione na PKP Utrzymanie, a były i są wykorzystywane przez PKP Utrzymanie. 19 stycznia 2017 r. strony sporu podpisały porozumienie na podstawie którego, pod warunkiem ziszczenia się warunków zawieszających – w ciągu pięciu miesięcy od dnia porozumienia – nastąpi przeniesienie własności środków trwałych, których dotyczy powyższy spór. Przeniesienie własności nastąpi w oparciu o umowy sprzedaży środków trwałych przez TK Telekom na rzecz PKP Utrzymanie oraz umowy sprzedaży środków trwałych przez PKP Utrzymanie na rzecz TK Telekom.

wsp. ł.d.

Raport roczny Netii
Prezentacja wyników