Przychody Netii spadają coraz wolniej

Przejęty w połowie 2015 r. TK Telekom pozytywnie wpłynął na przychody grupy Netia w 2016 r. uzyskane z zewnętrznej sprzedaży dla klientów biznesowych – wzrosły one o 4,5 proc. Grupa jednak odnotowała w ub.r znaczący – 10 proc. – spadek przychodów w segmencie usług dla konsumentów. Netia traci klientów na większości rynków. Do wyjątków należą telewizja, usługi mobilne oraz szerokopasmowe, ale tylko w zmodernizowanej własnej sieci.

 
(źr.TELKO.in)

W 2016 r. skonsolidowane przychody Netii spadły o 3,2 proc. do 1,52 mld zł. Grupa miała 426,4 mln zł wyniku EBITDA powiększonego o amortyzację oraz 25,2 mln zysku operacyjnego.

Cytowany w komunikacie prasowym spółki Tomasz Szopa, prezes Netii, twierdzi, że jest zadowolony z wyników i podkreśla, że grupa wypracowała je „przy bardzo silnej presji ze strony konkurencji, realizując jednocześnie szeroko zakrojony program transformacji”.

Systematyczne wyhamowujemy spadki przychodów i utrzymujemy relatywnie stabilną rentowność, a przy tym mamy pozytywny trend w zakresie liczby usług na sieci własnej – mówił Tomasz Szopa.

Z opublikowanego w czwartek po południu raportu rocznego Netii wynika, że w ub.r. segment B2C miał niemal 751 mln zł ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych (spadek o 10 proc. w porównaniu z 2015 r.), a segment B2B odnotował 4,5 proc. wzrost sprzedaży do niemal 746 mln zł. Przychody niealokowane między segmenty – tu jest uwzględniany Petrotel, który działa jako samodzielna firma – wyniosły 25,1 mln zł i były o 2,5 proc. wyższe, niż rok wcześniej.

Z zestawień opublikowanych w raporcie rocznym wynika, że segment B2C wypracował niemal 23 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 17 proc. w porównaniu z 2015 r.), zaś segment B2B miał 251 tys. zł straty wobec ponad 2,7 mln zł straty operacyjnej w 2015 r. Petrotel miał 3,3 mln zł zysku operacyjnego – o prawie 400 tys. zł mniej niż rok wcześniej.

Netia w ub.r. odnotowała spadki przychodów z bezpośrednich usług głosowych (o ponad 14 proc. do 471 mln zł), pośrednich usług głosowych (o niemal 25 proc. do 6,4 mln zł) i usług hurtowych (o 0,8 proc. do niespełna 120 mln zł) oraz wzrost przychodów z rozliczeń międzyoperatorskich (o blisko 25 proc. do niemal 90 mln zł) i pozostałych usług telekomunikacyjnych (o ponad 6 proc. do blisko 170 mln zł). Przychody z transmisji danych nie zmieniły się i wynosiły niemal 659 mln zł.

Netia w końcu ub.r. obsługiwała niespełna 697 tys. szerokopasmowych łączy internetowych (o blisko 60 tys. mniej niż rok wcześniej), w tym 419 tys. na sieci własnej. 181 tys. klientów korzystało z łączy o przepływności ponad 30 Mb/s. Firma traciła zarówno klientów na sieci własnej, jak i tych, którym usługi świadczy z wykorzystaniem dostępu regulowanego. Warto zaznaczyć jednak, że zyskuje klientów we własnej sieci zmodernizowanej do standardu NGA, a traci klientów w sieci ADSL.

Operator obsługiwał niemal 1,14 mln linii telefonii stacjonarnej (55 proc. linie własne, ponad 428 tys. WLR i ponad 80 tys. LLU). Liczba klientów usług telewizyjnych wzrosła w 2016 r. do 181,6 tys. z 163,6 tys. rok wcześniej, zaś usług mobilnych zwiększyła się do niemal 112 tys. z 81 tys. w kocu 2015 r.

Netia poinformowała, że w ubiegłoroczne inwestycje związane z programem modernizacji sieci z miedzianej do światłowodowej wyniosły 18,6 mln zł. Cały program w latach 2016-2020 ma być warty 417,6 mln zł. Łączne inwestycje grupy w 2016 r. wyniosły 233 mln zł (225 mln zł w 2015 r.) z czego 135 mln zł przypadało na segment B2B (130 mln rok wcześniej), a 93 mln na segment B2C (89 mln zł rok wcześniej). Inwestycje Petrotela wyniosły 5 mln zł i były o 1 mln zł niższe niż w 2015 r.

Zarząd Netii twierdzi, że w tym roku priorytetem spółki będzie zwiększenie liczby klientów korzystających z pakietów usług, w tym z usługi telewizyjnej. Zapowiada też, że rozpocznie się sprzedaż usług na zmodernizowanej sieci. Do tej pory zmodernizowała sieć obejmującą 130 tys. HP. Plan na koniec br. przewiduje 600 tys. HP.

W raporcie Netia poinformowała, że 31 grudnia 2016 r. TK Telekom był w sporze z PKP Utrzymanie – spółką wydzieloną w 2014 r. z TK Telekom – co do szczegółowej interpretacji Planu Podziału w zakresie prawa własności do określonych środków trwałych. Spór dotyczył zarówno własności środków trwałych, które zostały przeniesione na skutek podziału na PKP Utrzymanie, a były i są wykorzystywane przez TK Telekom, jak i własności środków trwałych, które nie zostały przeniesione na PKP Utrzymanie, a były i są wykorzystywane przez PKP Utrzymanie. 19 stycznia 2017 r. strony sporu podpisały porozumienie na podstawie którego, pod warunkiem ziszczenia się warunków zawieszających – w ciągu pięciu miesięcy od dnia porozumienia – nastąpi przeniesienie własności środków trwałych, których dotyczy powyższy spór. Przeniesienie własności nastąpi w oparciu o umowy sprzedaży środków trwałych przez TK Telekom na rzecz PKP Utrzymanie oraz umowy sprzedaży środków trwałych przez PKP Utrzymanie na rzecz TK Telekom.

wsp. ł.d.

Raport roczny Netii
Prezentacja wyników

REKLAMA