REKLAMA

Hawe straciło kontrolę nad ORSS

Warszawska spółka Quasar jest większościowym udziałowcem Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych – wynika z informacji opublikowanych przez zarządcę Hawe. Zarządca zapowiada działania prawne, które mają doprowadzić do tego, by Hawe znów było jedynym właścicielem ORSS.

Z komunikatu przekazanego przez zarządcę Hawe wynika, że 13 grudnia sąd zarejestrował podniesienie kapitału ORSS ze 100 tys. zł do 401 tys. zł. Wszystkie nowe udziały objęła spółka Quasar, a w związku z rejestracją podniesienia kapitału ORSS udział Hawe spadł do 24,9 proc.

Zarządca twierdzi, że według jego wiedzy zgromadzenie wspólników ORSS, na którym odjęto decyzję o podniesieniu kapitału spółki odbyło się 11 października. Hawe reprezentował na nim zarząd, a zarządca nie wiedział, że zgromadzenie się odbywa.

Zarządca ocenie, że uchwała zgromadzenia na podstawie, której sąd dokonał wpisu do rejestru jest sprzeczna z prawem, bo Hawe reprezentowane było przez zarząd. Zarządca zapowiada, że „zamierza podjąć czynności zmierzające do uchylenia skutków prawnych podwyższenia kapitału zakładowego w ORSS i objęcia udziałów przez Quasar”.

Przypomnijmy, że w lutym 2016 r. Hawe informowało, że Quasar objął za gotówkę udziały ORSS warte 301 tys. Dwa miesiące później Hawe informowało, że sąd umorzył postępowanie o rejestrację podwyższenia kapitału, bo ORSS wycofał wniosek. „Rzeczpospolita” informując w kwietniu o wycofaniu przez ORSS wniosku o rejestrację podniesienia kapitału napisała, że prezesem Quasar jest Monika Brocka, zaś sama spółka była zaangażowania w transakcje z udziałem łódzkiej grupy CFI Holding, należącej do rodziny Kawczyńskich. Według KRS, prezes Monika Brocka, jest głównym wspólnikiem Quasar (ma 119 ze 120 udziałów), a kapitał spółki wynosi 6 tys. zł.