S&P pozytywnie o perspektywach Cyfrowego Polsatu

Agencja Standard & Poor’s podniosła ocenę perspektyw ratingu grupy Cyfrowego Polsatu ze „stabilnej” do „pozytywnej”. Sama ocena wiarygodności kredytowej pozostała bez zmian na poziomie BB+ – poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie.

S&P jest zdania, że w latach 2017-2018 Cyfrowy Polsat będzie miał stabilne wyniki finansowe oraz będzie redukował dług. Według agencji, grupa, która ma mocna pozycję na rynku telekomunikacyjnym i płatnej telewizji, przy wydatkach inwestycyjnych na poziomie 10 proc. przychodów i spadających – w efekcie obniżania zadłużenia – kosztach finansowych będzie w stanie wypracować ok. 1,6 mld zł wolnych przepływów finansowych rocznie. S&P spodziewa się, że Cyfrowy Polsat będzie regularnie płacił dywidendę o „umiarkowanej” wysokości.

Podniesienie perspektywy ratingu do poziomu pozytywnego oznacza, że w ciągu 12 miesięcy S&P nie wyklucza podniesienia ratingu do poziomu BBB-. Warunkiem jest utrzymanie dobrych wyników operacyjnych, zwłaszcza stabilnego poziomu EBITDA i obniżanie zadłużenia.