Zmiany w Sferanet związane z projektem 1.1 POPC

Sferanet, operator ISP z Bielska-Białej, zapowiada duże przeobrażenia w spółce. Jak tłumaczy zarząd, zmiana, która się dokonuje ma  przygotować operatora do „skokowego rozwoju”, w efekcie realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa w powiecie bielskim i cieszyńskim”, na który Sferanet zdobyła dofinansowanie unijne w  ramach działania 1.1. POPC. Cel jaki spółka zamierza osiągnąć do końca 2020 roku, to 12 tys. abonentów oraz przyrost na poziomie 100 instalacji miesięcznie.

Dlatego w trzecim kwartale 2017 r. w spółce doszło do zmian kadrowych, zaangażowano zespół analityków finansowych a także utworzono zespół, który jest oddelegowany do zarządzania projektem POPC.

Gdybyśmy musieli skondensować w jednym wyrazie podsumowanie trzeciego kwartału 2017 r. w spółce Sferanet, należałoby użyć słowa – zmiana. Przechodzimy w kolejny etap rozwoju organizacji, który charakteryzuje się delegowaniem uprawnień. Wyłonienie kierowników dla poszczególnych działów w spółce oraz nadanie im kompetencji decyzyjnych, przełoży się wkrótce na bardziej dynamiczny rozwój. To oznacza również wycofywanie zaangażowania zarządu z zadań operacyjnych i skupieniu się na strategicznych kierunkach – podkreśla Bogusław Sromek, prezes Sferanet.

Operator w ramach przygotowań do realizacji projektu POPC ruszył już z działaniami marketingowymi. Nakłady finansowe z tym związane w trzecim kwartale 2017 roku wyniosły ponad 20 tys. zł. W ocenie zarządu spoty reklamowe w lokalnych rozgłośniach radiowych na terenie powiatu bielskiego i cieszyńskiego spełniły swoje zadanie, powodując większe zainteresowanie inwestycją.

Ponadto Sferanet odbyła szereg spotkań z lokalnymi władzami, dokonując prezentacji zakresu inwestycji. Spółka rozpoczęła również przygotowania do uruchomienia kampanii w mediach społecznościowych. Według zarządu Sferanet, wśród lokalnych operatorów widoczne jest spore zainteresowanie usługami hurtowego dostępu do planowanej sieci.

Sferanet stara się też  o uzyskanie finansowania w ramach pożyczek szerokopasmowych, co zaspokoiłoby potrzeby dotyczące wydatków niekwalifikowanych podczas realizacji projektu POPC, np.   kosztów instalacji abonenckich oraz urządzeń końcowych u klientów.

Przychody Sferanet osiągnięte w trzecim kwartale 2017 r. wyniosły 1,5 mln zł i były znacznie niższe w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r., kiedy to wyniosły pond 2 mln zł.  Operator tłumaczy, że w trzecim kwartale 2016 r. spółka zrealizowała transakcję sprzedaży sprzętu. W analizowanym kwartale 2017 roku Sferanet również pozyskała zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego, ale ich realizacja nastąpi w czwartym kwartale 2017 r.

Na odnotowany spadek przychodów ze sprzedaży wpływ miało też przesunięcie zakończenia realizacji budowy sieci strukturalnej wewnątrz budynku dla Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo w Szczyrku. Przychody z tego kontraktu zostaną zafakturowane w czwartym kwartale 2017 r.

Zarząd podkreśla jednak, że Sferanet w III kw. tego roku odnotowała wzrost przychodów z usług abonamentowych o 9,37 proc. w porównaniu z tym samy okresem rok wcześniej. W głównej mierze został on wypracowany dzięki umowom podpisanym z klientami indywidualnymi. Zarząd zakłada dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży usług abonamentowych.

REKLAMA