5-proc. wzrost przychodów MNO z uwierzytelniania wieloczynnikowego w 2022 r.

Operatorzy sieci komórkowych wygenerują 27 mld dolarów z usług SMS związanych z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym w 2022 r. (wzrost z 25 mld dolarów w 2021 r.), czytamy w raporcie Juniper Research Mobile Authentication: Future Strategies & Market Forecasts 2022-2027.

Analitycy Juniper uważają, że u podstaw tego 5-proc. wzrostu leży zwiększona presja na dostawców usług cyfrowych na oferowanie wysoce bezpiecznego uwierzytelniania, które zmniejsza ryzyko naruszenia danych i chroni tożsamość użytkownika. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe łączy co najmniej dwa poświadczenia w celu weryfikacji użytkownika lub transakcji. Obejmuje to wysyłanie wiadomości SMS zawierającej jednorazowe hasło lub kod na unikalny numer telefonu użytkownika.

Juniper rekomenduje operatorom wykorzystanie wzrostu popytu na ruch SMS-ów związanych z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym poprzez wykorzystanie firewalli do monitorowania i identyfikowania ruchu SMS-ów wykorzystywanego specjalnie do uwierzytelniania wieloskładnikowego. Z kolei operatorzy będą mogli zyskać premię za ten ruch, zwiększając przychody z wiadomości biznesowych.

Juniper przewiduje, że w 2022 r. na całym świecie zostanie dostarczonych ponad 1,7 biliona wiadomości uwierzytelniania wieloskładnikowego, co będzie stanowić 60 proc. całkowitego ruchu biznesowego związanego z wiadomościami SMS. Analitycy zalecają operatorom opracowanie algorytmów uczenia maszynowego, które automatyzują monitorowanie tego ogromnego ruchu, co pozwoli skutecznie identyfikować wiadomości.

Współautor raportu, Keith Breed, zauważa: „Automatyzacja wykrywania ruchu ma kluczowe znaczenie dla operatorów, ponieważ spodziewamy się, że do 2027 r. ruch związany z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym wzrośnie do 2,1 mld wiadomości. MŚP zazwyczaj nie inwestowały w przesyłanie wiadomości w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Jednak rosnąca presja na wprowadzanie doskonalszych zabezpieczeń dla użytkowników będzie napędzać wdrożenia wśród MŚP w ciągu najbliższych pięciu lat i zwiększy globalny ruch.”

Aby poradzić sobie z tym wzrostem zapotrzebowania na wiadomości SMS stosowane do uwierzytelniania wieloskładnikowego, analitycy Juniper zachęcają operatorów do współpracy z platformami CPaaS (Communications Platform-as-a-Service). Platformy te oferują MŚP niezbędny interfejs użytkownika do zarządzania procesami uwierzytelniania i późniejszym ruchem, dzięki któremu operatorzy zyskują dodatkowe przychody z wiadomości biznesowych SMS.