Bartosz Mazurczyk, prezes 4Fiber w Radzie Nadzorczej DG-Net

DG-Net, ISP z Dąbrowy Górniczej poinformował o zmianach w Radzie Nadzorczej spółki.

Z jej składu odwołany został Marcin Stąpór, a jego miejsce zajął Bartosz Mazurczyk. Jego kadencja  upływa 5 listopada 2023 roku.

Partnerem działu jest:

Bartosz Mazurczyk jest wspólnikiem oraz prezesem zarządu spółki 4Fiber, która specjalizuje się w budowie infrastruktury światłowodowej oraz świadczy usługi z zakresu fotowoltaiki. DG-Net S.A. współpracuje z 4Fiber w zakresie budowy infrastruktury światłowodowej. Jest on także udziałowcem oraz wiceprezesem zarządu spółki Grupy Telekomunikacyjnej 11 (GT11), dostawcy internetu dla klientów indywidualnych oraz biznesowych na terenie Krakowa i okolicznych miejscowości oraz Gdańska. Spółka nie posiada własnej infrastruktury i świadczy usługi na terenie województwa małopolskiego oraz na terenie Gdańska - na obszarze, na którym DG-Net nie operuje. 

Nowy członek Rady NAdzorczej ISP z Dąbrowy Górniczej był też w latach 2014-2018 współzałożycielem i prezesem zarządu spółki Optomedia Polska, która została przejęta przez DG-Net.