AKCJA SPOŁECZNA

Nie będzie obniżki maksymalnych stawek za kanały w pasach dróg

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało stanowiska, jakie napłynęły w toku konsultacji rozporządzenia w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych. Przedstawiciele części operatorów chcieliby jeszcze niższych stawek za dzierżawę kanału teletechnicznego w pasie drogowym. Przedstawiciele zarządców dróg nie protestują przeciw regulacji stawek. Na razie...

W swoim stanowisku Pracodawcy RP wrócili do projektu obniżenia maksymalnych stawek o 40 proc., jednak w odpowiedzi do stanowisk konsultacyjnych Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowanie odrzuciło ten pomysł. Argumentuje, że byłoby to znaczącym uszczupleniem budżetów samorządowych i nie pozwoliłoby odzyskać kosztów inwestycji w kanały technologiczne.

Partnerem działów "Regulacje" i "Prawo" jest kancelaria:

MEDIAKOM natomiast (jak możno wnosić z tabeli uwag) nie wnosił zastrzeżeń do wysokości stawek, wysunął natomiast kilka uwag o charakterze redakcyjnym i technicznym (uwzględnienie w cenniku 8-milimetrowej mikrorury), których większość została przyjęta przez MC.

Bez większych uwag projekt zaopiniowało także konwent dyrektorów dróg wojewódzkich, a więc przedstawiciele jednostek, które stracą wpływ na ustalanie stawek. Dopiero teraz jednak projekt będzie opiniowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. I dopiero tam może wyjść na jaw stosunek środowiska samorządowego do regulacji stawek.