Rynek RAN z gwałtownymi spadkami w III kwartale 2023

Dywidendy uzyskane niegdyś ze wzrostu przychodów z rozwiązań RAN dla sieci 5G są obecnie odległym wspomnieniem, twierdzą analitycy Dell’Oro Group w raporcie RAN Quarterly Report 3Q 2023. Po niezwykłym wzroście o 40–50 proc. w latach 2017–2021, w III kwartale 2023 r. globalne przychody z sieci RAN drugi kwartał z rzędu charakteryzowały się gwałtownymi spadkami, wynikającymi głównie ze zmniejszenia inwestycji w sieci RAN w Ameryce Północnej.

Ten niezwykły spadek wskaźnika CAPEX/RAN na rynku amerykańskim jest częściowo równoważony przez korzystniejsze warunki gdzie indziej. Bardziej optymistyczne nastroje poza Ameryką Północną pomaga wyjaśnić rozwój sieci 5G w Indiach w połączeniu z pozytywnymi tendencjami w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki. Ponadto inwestycje w Mobile Broadband pozostają na dość wysokim poziomie w porównaniu z poziomami sprzed wprowadzenia 5G na większości zaawansowanych rynków 5G – komentuje cytowany w komunikacie Stefan Pongratz, wiceprezes ds. badań rynku RAN w Dell'Oro Group.

Czołówkę dostawców sieci RAN w III kwartale 2023 r. tworzą: Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE i Samsung. Ericsson i Nokia zwiększają udział w przychodach poza Ameryką Północną.

W III kw. br. globalne przychody z sieci RAN z wyłączeniem Ameryki Północnej odnotowały trzeci z rzędu kwartał wzrostu.

Według Dell’Oro, wydarzenia w tym kwartale nie miały wpływu na trajektorię RAN. Rynek RAN, który osiągnął szczyt w 2021 r., jest na dobrej drodze do spadku w latach 2023 i 2024. Oczekuje się, że w 2024 r. tempo tego spadku będzie umiarkowane, jednak warunki w dalszym ciągu będą trudne.