REKLAMA

UPC podpisało wstępną umowę kupna Multimediów

Jeżeli UOKiK wyda zgodę na polskim rynku powstanie sieć kablowa o zasięgu ponad 4 mln gospodarstw domowych, 2,2 mln klientów, w tym 1,6 mln klientów szerokopasmowego internetu. Połączone z Multimediami UPC będzie już tylko o 20 proc. mniejsze na rynku szerokopasmowym od Orange. Grupę Liberty Global będzie to kosztować prawie 2 mld zł.

Tomek Ulatowski i Ygal Ozechov zdecydowali się wreszcie sprzedać Multimedia Polska. Potrzebna będzie jeszcze zgoda UOKiK

 

Po wielu miesiącach negocjacji UPC Polska podpisało wstępną umowę kupna Multimediów Polska, trzeciego co do wielkości operatora kablowego w kraju. Wartość transakcji – enterprise value – ustalona został na ok. 3 mld zł (760 mln dolarów), co oznacza, że po uwzględnieniu zadłużenia Multimediów jego właściciela mogą liczyć na ok. 1,9 mld zł. Dominującymi udziałowcami sieci kablowej, jest dwóch przedsiębiorców: Tomek Ulatowski i Ygal Ozechov.

Jak poinformowano w komunikacie prasowym, ostateczna cena nabycia może zostać skorygowana w dół w zależności od wyników operacyjnych i finansowych przejmowanej spółki w okresie poprzedzającym zamknięcie transakcji. Cena stanowi równowartość 6,2-krotności osiągniętego przez Multimedia Polska wyniku EBITDA skorygowanego o 124 mln zł prognozowanej rocznej wartości synergii powstałej na bazie przychodów i pozycji kosztowych.

Mnożnikowa wycena Multimediów wydaje się być atrakcyjna. W ogłoszonych w Niemczech w 2015 r. transakcjach zakupu przez Tele Columbus operatorów kablowych PepcomPrimaCom mnożnik EV/EBITDA wynosił odpowiednio 10,7 i 12,9.

Transakcja zostanie sfinansowana przez zwiększenie zadłużenia oraz gotówką posiadaną przez UPC. Umowa nie obejmuje pozostałych aktywów Multimedia Polska w branży ubezpieczeniowej i energetycznej. Transakcja przewiduje zwyczajowe klauzule warunkowe, w tym konieczność uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UPC oczekuje, że transakcja zostanie sfinalizowana w ciągu następnych dwunastu miesięcy.

UPC boleśnie odczuło procedurę badania przejęcia sieci Aster w 2010 r., która także przeciągnęła się przez prawie rok, co utrudniło integrację firm i kosztowało UPC udziały w rynku. Wiadomo, że UOKiK – zapewne w porozumieniu z operatorami – rozpoczął już wstępne analizy rynku w związku z planowanym przejęciem.