Internet Union obniżył prognozę zysku netto

Internet Union prognozuje, że w tym roku przychody spółki wyniosą 7,5 mln zł, a zysk netto – 1,5 mln zł. Notowana na NewConnect firma w 2016 r. miała 6,5 mln zł przychodów i 0,7 mln zł zysku netto.

– Prognoza została sporządzona na podstawie oczekiwanych wpływów do końca 2017 r., oszacowanych na podstawie aktualnego portfolio odbiorców usług spółki oraz przy założeniu pozyskania nowych klientów, w związku z finalizacją realizowanych inwestycji – stwierdzono w komunikacie spółki. Zarząd firmy zastrzega, że prognoza może ulec zmianie.

W opublikowanym w połowie sierpnia raporcie finansowym spółki za II kwartał zarząd spodziewał się, że tegoroczny zysk netto przekroczy 2 mln zł.

Internet Union, to działający na Dolnym Śląsku ISP oferujący radiowy i światłowodowy dostęp do internetu. Ponadto spółka oferuje rozwiązania teleinformatyczne dla firm. Po pierwszych dwóch kwartałach 2017 r. przychody spółki wynosiły blisko 3,7 mln zł, zaś zysk netto przekraczał 1 mln zł.

REKLAMA