Raport: Mniej niż 1 GHz. Jak rozdysponować pasmo 700 MHz i 800 MHz w Polsce

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął już wstępne konsultacje rozdysponowania ostatnich, wolnych zasięgowych częstotliwości radiowych dla mobilnych sieci telekomunikacyjnych w Polsce. TELKO.in prezentuje gruntowną analizę tego zagadnienia wraz z rekomendacjami zadysponowania pasmem i możliwymi procedurami selekcyjnymi. Pokusiliśmy się również o wariantową wycenę pasm 700 MHz i 800 MHz w powiązaniu z potencjalnymi celami, jakie Prezes UKE może postawić w związku z dystrybucją tych częstotliwości. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

(źr. TELKO.in)

W niniejszym raporcie autorzy analizują obecny stan na rynku zasobów częstotliwości radiowych w Polsce, koncentrując się na problematyce dostępnych obecnie zasobów pasma 703-733 MHz i 758-788 MHz oraz ostatnich wolnych zasobów w paśmie 800 MHz (816-821 MHz i 857-862 MHz). Zainteresowanie sprawą tych zasobów częstotliwościowych wyraża wielu interesariuszy.

Z punktu widzenia rynku telekomunikacyjnego, po zakończeniu aukcji częstotliwości z pasma 3400-3800 MHz, są to obecnie jedyne tak atrakcyjne ekonomicznie dostępne zasoby częstotliwości radiowych do wykorzystania w zastosowaniach cywilnych (być może nie tylko).

Autorzy raportu wskazują na możliwe rozwiązania w tym zakresie, zwracając uwagę na dynamikę międzynarodowych dyskusji związanych z gospodarką częstotliwościami a także na problemy aktualne związane z geopolityczną sytuacją Polski, graniczącej z państwami nienależącymi do Unii Europejskiej. Emisje fal radiowych nie uznają granic państwowych, a międzynarodowa koordynacja wykorzystania częstotliwości, zwłaszcza z państwami nie należącymi do Unii Europejskiej, jest zadaniem wymagającym istotnych zdolności dyplomatycznych.

W opinii autorów, decyzje w zakresie kierunku zagospodarowania wolnych częstotliwości powinny zapaść stosunkowo szybko, ponieważ stan niepewności regulacyjnej nie wpływa stabilizująco na rozwój gospodarki oraz planowanie strategii związanych z czynnikami bezpieczeństwa i obronności kraju.

W raporcie omówiona została zarówno problematyka zadysponowania zasobami w paśmie 700 MHz i 800 MHz, jak również szersze tło aktualne sytuacji i układu sił na rynku częstotliwościowym w Polsce, jak również stan prawny gospodarki częstotliwościowej i potencjalne kierunki zmian reżimu prawnego wraz z ewentualnymi skutkami.

Autorami raportu są Łukasz Dec i Marcin Karolak.

Poniżej prezentujemy 20-stronicową "próbkę" raportu do bliższego zapoznania się z materiałem. Podmioty zainteresowane nabyciem pełnej wersji raportu (74 str.) prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zamówienia na adres telko@telko.in.