Jeszcze jeden obszar 2. konkursu będzie miał projekt

Aktualizacja 11.09 15:29

Jak nas poinformowało CPPC, IT Partners Telco będzie realizować projekt o łącznej wartości 25,040 mln zł z czego 64 proc. to dofinansowanie (15,962 mln zł). Za tę kwotę operator zobowiązał się objąć zasięgiem sieci prawie 18 tys. gospodarstw domowych z czego 744 siecią o parametrach min. 100 Mb/s (pozostałe: min. 30 Mb/s). Będzie to zatem jeden z najmniejszych pod względem wartości projektów realizowanych w ramach 2. konkursu 1.1 POPC, choć nie taki znowu mały jeżeli chodzi o zasięg sieci. Operator będzie budował za niecałe 1,4 tys. zł na jedno HP, a więc z wysoka efektywnością. IT Partners Telco ma podłączyć 252 placówki oświatowe, co otwiera mu drogę współpracy z operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Jak informuje CPPC, to był ostatni rozstrzygnięty protest do oceny wniosków w 2. konkursie. Łącznie centrum otrzymało ich ponad 30. Bardzo nieliczne zostały uwzględnione.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało dzisiaj zaktualizowaną listę rankingową projektów zgłoszonych do 2. konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu od wyników oceny projektu, CPPC rekomendowało do dofinansowania jeszcze jeden podmiot: warszawską firmę IT Partners Telco.

IT Partners Telco zrealizuje projekt inwestycyjny na obszarze ciechanowskim. Oznacza to, że jeszcze jeden obszar konkursowy zyska projekt inwestycyjny, ponieważ przed rozpatrzeniem protestu ciechanowskie nie było przewidziane do osieciowania – nie było na tym obszarze projektu, który przeszedłby pozytywna ocenę merytoryczną (pozytywną ocenę formalną otrzymała firma GNS Technology).

Warszawski integrator otrzyma blisko 16 mln zł dofinansowania na swój projekt. W komunikacie CPPC brak informacji o pełnym koszcie i skali tego projektu. Na obszarze ciechanowskim minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia siecią wynosiła 6 tys., a maksymalna 54 tys. Do podłączenia jest również 169 lokalizacji placówek szkolnych.

Dzięki rozpatrzeniu odwołania IT Partners Telco projektami inwestycyjnymi objęte będą ostatecznie 53 z 79 przedstawionych do zagospodarowania w 2. konkursie obszary.

IT Partners Telco składało jeszcze wnioski na co najmniej dwa inne obszary konkursowe, ale bez powodzenia.