NASK wydziela telekomunikacyjny biznes

Aktualizacja 03.01 20:02

Jak dodatkowo wyjaśnił nam NASK infrastruktura teleinformatyczna za pomocą której NASK S.A. będzie świadczył usługi pozostanie własnością macierzystej jednostki badawczo-rozwojowej i tylko operacyjnie  będzie wykorzystywana przez nowy podmiot. Spółka nie wyklucza rozbudowy obiektów swoich kolokacyjnych, ponieważ działanie w tym obszarze postrzegane jest przez zarząd jako jeden ze strategicznych celów.

Nie ma dzisiaj mowy o częściowej, czy całkowitej prywatyzacji NASK S.A.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa utworzyła w październiku ub.r. spółkę akcyjną NASK, której jest 100-proc. właścicielem. Jak informuje NASK, dzisiaj ten podmiot „zainaugurował działanie”.

– Powołana przez instytut badawczy NASK spółka NASK SA będzie świadczyć usługi telekomunikacyjne. W ofercie znajdą się m.in. usługi bezpieczeństwa, usługi centrum danych, kolokacji i hostingu, a także dostępu do internetu, telefonii oraz sieci korporacyjnych. Dotychczas te usługi dostarczał instytut badawczy, który obecnie rozwijać będzie inne projekty – informuje jednostka. W praktyce NASK S.A. przejmuje świadczenie usług teleinformatycznych od macierzystej jednostki.

Jak do tej pory, sieć sprzedaży będzie oparta o centralę w Warszawie oraz regionalne przedstawicielstwa w Gdańsku, Katowicach, Radomiu, Kielcach i Wrocławiu. Spółka dysponuje własną infrastrukturę telekomunikacyjną w szczególności w stolicy oraz dwoma niewielkimi centrami kolokacyjnymi (nie wiemy jeszcze, czy te aktywa zostały wniesione do NASK S.A.).

Kapitał zakładowy spółki wynosi 100 tys. zł. Funkcję członków zarządu spółki pełnią: Marek Zaliński i Przemysław Wojtan. Obaj pracowali do tej pory w NASK. Ten pierwszy był szefem sprzedaży usług teleinformatycznych w jednostce. Ten drugi, poza innymi pozycjami zawodowymi, był przez pewien czas członkiem rady nadzorczej Altalog – spółki z grupy Aero2.

O możliwości wydzielenia z NASK działalności telekomunikacyjnej mowa jest od przeszło 10 lat. Do tej pory sprawa była dyskutowana przez pryzmat możliwej prywatyzacji tego biznesu. Nie otrzymaliśmy do tej pory odpowiedzi na pytanie, czy taka możliwość jest obecnie rozpatrywana.

Warto pamiętać, że NASK S.A. prawdopodobnie przypadnie udział w operowaniu Ogólnopolską Siecią Edukacyjną, której budowę planuje Ministerstwo Cyfryzacji. Jak się zdaje, to obniża szansę na prywatyzację nowej spółki.