Senat jednogłośnie przyjął ustawę o OSE

Senat jednogłośnie i bez poprawek przegłosował ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), która zakłada, że do 2020 r. 19,5 tys. szkół otrzyma dostęp do bezpłatnego internetu o szybkości minimum 100/100 Mb/s. Za przyjęciem ustawy głosowało w sumie 81 senatorów.

Sieć, która połączy jednostki oświatowe będzie budowana w latach 2018-2020. Świadczenie usług szkołom ma rozpocząć się od 1 września 2018 r. Resort cyfryzacji, który przygotował ustawę, zakłada że w ramach OSE w 2018 r. do sieci zostanie przyłączonych 1,5 tys. szkół, w 2019 r. – 12,7 tys., a w 2020 – 5,3 tys.

Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że wartość inwestycji to 320 mln zł, które mają zostać pozyskane m.in. ze środków unijnych, a utrzymanie sieci przez 10 lat ma kosztować budżet państwa 1 mld zł.

Operatorem OSE ma być Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, która prowadziła pilotażowo program w 36 szkołach. W szkolnej sieci pojawią się zabezpieczenia przed wirusami, spamem, włamaniami, kradzieżą tożsamości, oraz będzie filtracja treści pod kątem tych niedozwolonych dla dzieci i młodzieży.

REKLAMA