Szwajcaria zapowiada aukcję częstotliwości dla 5G

Szwajcarski regulator rynku telekomunikacyjnego rozpoczął przygotowania do rozdysponowania między operatorów komórkowych częstotliwości radiowych, które będą wykorzystywane w sieciach 5G. Zamierza je sprzedać w II połowie 2018 r.

Do kupienia będą bloki częstotliwości w pasmach 700 MHz (2 x 30 MHz i 1 x 15 MHz), 1400 MHz (1 x 91 MHz), oraz z zakresy 3500-3800 MHz (1 x 300 MHz), a także niesprzedane w 2012 r. bloki z zakresu 2600 MHz (2 x 5 MHz). Bloki z pasma 2600 MHz będą wykorzystywanie natychmiast po postępowaniu, zaś pozostałe – od 2019 r. Regulator na podstawie wyników przeprowadzonych w lecie publicznych konsultacji twierdzi, że jest duże zainteresowanie nowymi częstotliwościami na rynku.

Planuje, że do uczestnictwa w akcji zaprosi operatorów wiosną. Obecnie przygotowuje jej zasady, które zamierza skonsultować z zainteresowanymi stronami.

REKLAMA