REKLAMA

W cztery lata liczba użytkowników LTE podwoi się

W 2020 r. w zasięgu sieci LTE będzie 3/4 mieszkańców ziemi – przewiduje GSMA Intelligence, firma badawcza związana z GSMA, organizację lobbystyczną branży telefonii mobilnej.

Według prognoz GSMA Intelligence, w 2020 r. z połączeń w technologii LTE na świecie korzystać będzie 3,63 mld użytkowników. Ta statystyka – jak podkreślają autorzy prognoz – nie obejmuje urządzeń M2M. Ich zdaniem, w końcu br., na świecie będzie 2,28 mld użytkowników LTE, podczas gdy na koniec 2016 r. było ich 1,74 mld.

W praktyce oznacza to, że za cztery lata z LTE będzie korzystało 41 proc. użytkowników sieci mobilnych, podczas gdy w 4. kwartale 2016 r. odsetek ten wynosił 23 proc.

GSMA Intelligence prognozuje, że w 2020 r. wszyscy mieszkańcy Ameryki Północnej będą w zasięgu sieci LTE. W Europie – bez krajów Wspólnoty Niepodległych Państw – odsetek osób mieszkających w zasięgu LTE wyniesie ok. 95 proc. i niewiele się zmieni w porównaniu z końcem ub.r.