W KGP zaczyna działać biuro do walki z cyberprzestępczością

Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości oraz ujawnianie i ściganie sprawców – to zadania biura ds. walki z cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.

1 grudnia, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, utworzono wyspecjalizowane Biuro do walki z cyberprzestępczością.

Biur będzie współpracować na szczeblu krajowym i międzynarodowym z instytucjami państwowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

MSWiA przypomina, że od dwóch lat każda komenda wojewódzka Policji (łącznie z komendą stołeczną) posiada w swoich strukturach wydział do walki z cyberprzestępczością. Nowe biuro będzie wspierać w zwalczaniu z cyberprzestępczością jednostki terenowe policji, koordynować działania o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także zajmować się wprowadzeniem najnowocześniejszych rozwiązań do walki z cyberprzestępczością. Będzie także opracowywać propozycje zmian prawnych regulujących problematykę zwalczania tego typu przestępstw.