REKLAMA

PIIT: więcej pasma dla radiolinii

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało stanowiska w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wniosła o kilka poprawek, które byłyby w interesie operatorów telekomunikacyjnych.

Izba pozytywnie odniosła sie do planu alokowania nowych częstotliwości na potrzeby systemów radiowych punkt-punkt, ale poszła jeszcze krok dalej, wnosząc o rozszerzenie tego pasma o jeszcze dwa zakresy 71–73 GHz/81–83 GHz (obok planowanych już w projekcie dla radiolinii zakresów 73–74 GHz/83–84 GHz).

Ponadto PIIT wniosła, aby dla zakresów 1429–1452 MHz i 1492–1518 MHz dodać tzw. uwagę POL.15, która sankcjonuje wykorzystanie tego pasma do celów rządowych, ale tylko do czasu ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania przetargowego lub aukcyjnego. Taką uwagą opatrzono zakres 1452–1492 MHz. Propozycja PIIT oznaczałaby uporządkowanie całego zakresu, które stanowi łącznie 89 MHz do wykorzystania na potrzeby systemów telekomunikacyjnych (tzw. zakres 1500 MHz lub 1400/1500 MHz).

PIIT chciałaby również wpisania przeznaczenia cywilnego (a nie cywilno-rządowego) dla całego, a nie tylko dla górnej połowy, zakresu 2300-2400 MHz. Te 100 MHz pasma zostało globalnie zharmoznizowane do użytku sieci LTE TDD.

Modyfikacja Krajowej Tablicy, to efekt ustaleń podjętych podczas ostatniej konferencji radiokomunikacyjnej w 2015 r. w Genewie (WRC-15).