REKLAMA

PIIT: więcej pasma dla radiolinii

Aktualizacja 07.02 14:04

Ministerstwo Cyfryzacji uzupełniło raport o komentarz do trzeciego postulatu PIIT: cywilnego zastosowania całego zakresu 2300-2400 MHz. Tutaj także odpowiedź jest odmowna.

Zakres 2300-2350 MHz obecnie jest przeznaczony do użytkowania cywilno-rządowego, ale jest głównie wykorzystywany przez użytkowników rządowych. Ponadto zakres 2300-2400 MHz jest objęty planowaną regulacją Komisji Europejskiej, dotyczącą wykorzystania zakresu 2300-2400 MHz przez szerokopasmowe systemy transmisji danych przy założeniu współużytkowania tego zakresu z innymi obecnie działającymi w tym paśmie systemami w oparciu o tzw. koncepcję LSA (Licensed Shared Access – współdzielony licencjonowany dostęp do widma). Biorąc pod uwagę, iż koncepcja LSA nie wyklucza współużytkowania tego pasma z istniejącymi tam służbami (w tym będącymi w użytkowaniu rządowym) na obecnym etapie nie ma konieczności zmiany sposobu użytkowania zakresu 2300-2350 MHz

– argumentuje MC.

Aktualizacja 03.02 15:28

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało raport z konsultacji projektu rozporządzenia o zmianach w Krajowej Tablicy Zagospodarowania Częstotliwości. Resort nie przyjął większości uwag PIIT, argumentując, że pasma radiowe, które Izba chciałaby szybciej alokować dla operatorów telekomunikacyjnych są obecnie wykorzystywane przez jednostki podległe MON.

Ministerstwo przypomina, że jeżeli chodzi o zakres 1500 MHz, to prace nad jego harmonizacją dopiero trwają, także na szczeblu międzynarodowym. Jeżeli zaś chodzi o pasmo 70-80 GHz dla radiolinii, to MON i tak już poczyniło znaczne ustępstwa na rzecz zastosowań cywilnych.

Do postulatu PIIT odnośnie cywilnego zastosowania całego pasma 2300-2400 MHz, Ministerstwo Cyfryzacji nie odniosło się w raporcie.

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało stanowiska w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wniosła o kilka poprawek, które byłyby w interesie operatorów telekomunikacyjnych.

Izba pozytywnie odniosła się do planu alokowania nowych częstotliwości na potrzeby systemów radiowych punkt-punkt, ale poszła jeszcze krok dalej, wnosząc o rozszerzenie tego pasma o jeszcze dwa zakresy 71–73 GHz/81–83 GHz (obok planowanych już w projekcie dla radiolinii zakresów 73–74 GHz/83–84 GHz).

Ponadto PIIT wniosła, aby dla zakresów 1429–1452 MHz i 1492–1518 MHz dodać tzw. uwagę POL.15, która sankcjonuje wykorzystanie tego pasma do celów rządowych, ale tylko do czasu ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania przetargowego lub aukcyjnego. Taką uwagą opatrzono zakres 1452–1492 MHz. Propozycja PIIT oznaczałaby uporządkowanie całego zakresu, które stanowi łącznie 89 MHz do wykorzystania na potrzeby systemów telekomunikacyjnych (tzw. zakres 1500 MHz lub 1400/1500 MHz).

PIIT chciałaby również wpisania przeznaczenia cywilnego (a nie cywilno-rządowego) dla całego, a nie tylko dla górnej połowy, zakresu 2300-2400 MHz. Te 100 MHz pasma zostało globalnie zharmonizowane do użytku sieci LTE TDD.

Modyfikacja Krajowej Tablicy, to efekt ustaleń podjętych podczas ostatniej konferencji radiokomunikacyjnej w 2015 r. w Genewie (WRC-15).