COVID-19 generuje skokowy wzrost popytu na usługi Voicetela

Voicetel Communications zwiększył o 260 proc. – do 900 – liczbę jednocześnie realizowanych połączeń w sieci T-Mobile Polska. Notowana na New Connect spółka poinformowała o podpisaniu aneksu do umowy z polskim operatorem z grupy Deutsche Telekom.

Voicetel, spółka specjalizuje się w automatyzacji telefonicznych kampanii wychodzących związanych z różnymi aspektami sprzedaży usług i obsługi klienta, zwiększył liczbę jednocześnie realizowanych połączeń z 250 do 900, a limit połączeń wychodzących do sieci komórkowych zwiększył o ponad 300 proc. do 431,9 tys. minut miesięcznie.

Na swej stronie internetowej spółka informuje, że aneks do umowy z T-Mobile, to odpowiedź na związane z pandemią COVID-19 zgłaszane przez klientów spółki „nagłe zapotrzebowanie na zwielokrotniony wolumen ruchu w ramach dotychczas realizowanych kampanii”.

W miarę wzrostu potrzeb, uruchamiane będą kolejne aneksy powiększające limity obsługiwanego ruchu miesięcznego – informuje Voicetel.

W styczniu br. Voicetel informował, że liczbę jednocześnie realizowanych połączeń w sieci T-Mobile zwiększa ze 100 do 250, a liczbę minut: z 30 tys. do 90 tys. miesięcznie.