Digicos S.A. jest firmą inżynierską powstałą w 2010 r. z połączenia dwóch firm działających na rynku usług dla telekomunikacji od 1997 roku. Połączenie firm Digicos oraz Erpol pozwoliło na rozszerzenie katalogu świadczonych usług oraz zwiększenie zasięgu terytorialnego działania połączonego podmiotu. Rozwój branży telekomunikacyjnej znajduje swoje odzwierciedlenie w stale udoskonalanej i rozwijającej się strukturze wewnętrznej, jak i w stale uaktualnianej i rozszerzanej ofercie świadczonych usług. Działanie na rynku od 20 lat pozwoliło na stworzenie sprawdzonej i stale rozbudowywanej sieci firm partnerskich obejmującej swoim zasięgiem teren całego kraju.

Digicos S.A. poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownik Projektu

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało kierowanie projektem prowadzonym dla operatora telefonii komórkowej. W tym:

 • Koordynacja oraz uzyskiwanie pozwoleń oraz uzgodnień wymaganych do budowy oraz rozbudowy stacji telefonii komórkowej;
 • Współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi, urzędami, projektantami oraz działami realizacji;
 • Ścisłe raportowanie postępu prac do klienta oraz przełożonego;
 • Współpraca z działem projektowym, z działem realizacji Inwestycji;

Wymagania:

 • Wykształcenie w dziedzinie telekomunikacji, budownictwa, administracji lub pokrewne;
 • Biegła znajomość pakietu office;
 • Prawo jazdy kat. B z praktyką;
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy w ściśle określonych ramach czasowych;
 • Znajomość prawa budowlanego, przepisów KPA oraz branży telefonii komórkowej;
 • Dyspozycyjność, motywacja i orientacja na wyznaczone cele;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z operatorami telefonii komórkowej.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o prace;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Prace w ambitnym dynamicznym zespole;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Możliwość awansu w strukturach firmy;

 

Oferty prosimy kierować na adres mailowy: praca@digicos.pl.

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka DIGICOS S.A. spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Sąd Gospodarczy VIII Wydział KRS pod numerem 0000669275 NIP 972-07-33-480, REGON 630975627, 60-179 Poznań, ul. Kamiennogórska 22. 
 2. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych może się Pan/Pani  kontaktować się z koordynatorem ds. danych osobowych pod adresem jak w pkt 1 powyżej lub pod adresem email: rodo@digicos.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym podmioty świadczące usługi techniczne, systemowe oraz doradcze na rzecz Spółki (np. usługi informatyczne). W odniesieniu do osób poruszających się po terenie Zakładów Azotowych (dotyczy biura Administratora w Kędzierzynie Koźlu), odbiorcą Pani/Pana danych będzie podmiot zarządzający drogami wewnątrzzakładowymi oraz świadczący usługi ochrony na obszarze Zakładów Azotowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych , jak również do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, zgodnie z szczegółowymi regulacjami zawartymi w Rozdziale III RODO oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.