Konsolidacja rynku ISP w Polsce

Od wielu lat trwa konsolidacja rynku lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Swój czas miały Hyperion, potem Netia, a po niej Vectra. Nieco mniej aktywnie działały inne – duże i średnie podmioty. Mimo kolejnych konsolidacyjnych fal potencjał M&A na rynku ISP nie maleje a raczej rośnie, ponieważ w ciągu ostatnich 10 lat ten segment intensywnie się rozwijał m.in. dzięki forsownej rozbudowie sieci optycznych.

Niemniej nie wszyscy z lokalnych przedsiębiorców widzą się nadal w tej, coraz bardziej wymagającej, branży. Niejeden woli się z niego wycofać, czy też wejść w alianse, które pozwalają zbudować większa skalę działania. Warto się przyjrzeć bliżej temu zjawisku.

We wrześniu TELKO.in opublikuje tematyczny dodatek „Konsolidacja rynku ISP w Polsce” – w nietypowej i pionierskiej dla nas formule. Pod lupą przejmujący i przejmowani. Prace redakcyjne trwają:

  • wywiady,
  • studia przypadków,
  • analizy rynku,
  • modele biznesowe,
  • poradniki.

Zapraszamy do współpracy merytorycznej i reklamowej.
Kontakt