Podłącz z nami polskie szkoły do bezpiecznego Internetu! Dołącz do zespołu OSE realizującego przełomowy projekt, który da możliwość polskim uczniom korzystania z nieograniczonych zasobów sieci i edukacji na miarę XXI wieku.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. projektowania i wdrażania szkolnych sieci dostępowych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: SPWSSD 0718/DRP

Oferujemy:

 • pracę w projekcie o charakterze przełomowym dla polskiej edukacji i gospodarki;
 • możliwość rozwoju i samorealizacji,
 • możliwość udziału w konferencjach,
 • miłą atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,
 • umowę o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • kartę Multisport,
 • ubezpieczenie na życie,
 • naukę języka angielskiego.

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

 • pozyskiwanie informacji do przygotowania koncepcji podłączenia szkół do OSE (analiza ankiet technicznych, przeprowadzanie uzgodnień z przedstawicielami szkół);
 • sporządzanie koncepcji technicznych podłączania szkół do OSE;
 • współpraca z podwykonawcami (zlecanie prac, monitorowanie terminowej realizacji prac, weryfikacja
  i odbiór prac),
 • konfigurowanie urządzeń oraz systemów,
 • wdrażanie usług OSE,
 • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej,
 • organizacja procesu podłączenia szkoły.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane techniczne z zakresu telekomunikacji, informatyki lub elektroniki),
 • znajomość technologii, urządzeń i protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych ,
 • znajomość podstawowych usług bezpieczeństwa,
 • znajomość narzędzi do tworzenia schematów i diagramów,
 • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych,
 • praktyczna znajomość urządzeń sieciowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność, odpowiedzialność i samodyscyplina,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Zainteresowane osoby, spełniające wskazane powyżej wymagania, prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@nask.pl CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.
Przyjmuję do wiadomości, że:
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB: inspektorochronydanych@nask.pl;
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i  zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany

W tytule maila wpisz numer referencyjny stanowiska: SPWSSD 0718/DRP.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.